FANDOM


Zjednoczona Partia Prawicy
Liczba członków 8
Państwa, w których działa: Austro-Węgry
Siedziba centrali Wiedeń
Przewodniczący Ervin Csabathay
Wiceprzewodniczący Heinrich Wagner
Rzecznik Partii Anita Butwin

Zjednoczona Partia Prawicy- to partia jednocząca prawicę sceny politycznej Austro Węgier. Należy do koalicji rządzącej, posiada jeden mandat w parlamencie, który piastuje pan Heinrich Wagner.

Historia

Zjednoczona Partia Prawicy powstała 3 grudnia 2005 roku z połączenia Partii Konserwtywno - Liberalnej i Narodowej Partii Polskiej. Było to spowodowane zbliżającymi się wyborami, w których, według sondaży, ZPP miało zwyciężyć. Jednak po kampanii pełnej wzajemnych waśni i sporów ideologicznych partia poniosła spektakularną klęskę, zdobywając jedynie 30% głosów i 1 mandat poselski. Wtedy w partii nastąpił rozłam. Członkowie dawnego NPP nie pogodzili się z porażką i dalej chcieli walczyć z lewicą, natomiast dawne PKL chciało ugody i wejścia do Rządu. Po przegłosowaniu wejścia do koalicji NPP wystąpiło z ZPP razem z przewodniczącym Adolfem Schicklgruberem. Nowym przewodniczącym wybrano Ervina Csabathaya, który wprowadził ZPP do Rządu. Sam zaś został Minsitrem Sprawiedliwości.

Przewodniczący ZPP: Adolf Schicklgruber - 03.12.2005 - 16.12.2005 Ervin Csabathay - 16.01.2005 -

Statut

Ustęp I – Zagadnienia podstawowe

1. Zjednoczona Partia Prawicy, zwana dalej ZPP, zawsze stoi u boku Jaśnie Oświeconych Cesarza i Króla, dobrodziei narodu.

2. ZPP działa jako niezależna ugrupowanie na terenie Cesarstwa i Królestwa.

3. Oznaczeniem ZPP jest flaga, na której znajdują się 3 skośne pasy, czarny, żółty i niebieski w stosunku 2:1:1. Na pasie czarnym widnieje symbol ZPP: dwa zlote lwy w zlotym wawrzynie, symbolizujace unie prawicy.

Ustęp II – Członkostwo

1. Członkowie partii są rekrutowani w sposób dobrowolny.

2. Wszyscy członkowie partii są równi i mają takie same prawa.

3. Urzędem kontrolującym partię jest Zarząd (patrz ust. III)

4. Wydalenie z partii może nastąpić po rozpatrzeniu tego przez Zarząd. Następuje to automatycznie przy zapisaniu się danego członka do innej partii.

Ustęp III – Zarząd

1. Zarząd pełni najwyższą władze w ZPP.

2. Decyzje Zarządu muszą być respektowane.

3. Do zarządu należą: - Przewodniczący ZPP - Rzecznika Partii - 2 Członków Zarzadu

4. Członków zarządu mianuje Przewodniczący. Każdy z członków musi zostać zaakceptowany w głosowaniu przez Plenum Partii (patrz ust. IV). W razie odrzucenia wniosku przez Plenum Partii, Przewodniczący proponuje innego kandydata. Każdemu członkowi Zarządu Przewodniczący może udzielić dymisji.

5. Odwołanie Przewodniczącego może nastąpić, gdy reszta Zarządu poprze to jednomyślnie. Przewodniczący może sam podać się do dymisji. Następcę Przewodniczącego wybiera Plenum Partii.

6. Zarząd działa demokratycznie i równie, każdy Członek Zarzadu ma 24 godziny na oddanie glosu w glosowaniu.

7. Zarządowi przewodzi Przewodniczący.

8. Zarząd wprowadza w życie wszystkie ustawy odnośnie partii. W razie chęci zmiany statutu musi zwrócić się do Plenum Partii.

Ustęp IV – Plenum Partii

1. Zbiera się w razie spraw najwyższej wagi państwowej (zmiany składu Zarządu, zmiana statutu).

2. Przewodzi mu Przewodniczący.

3. W głosowaniu każdy z członków posiada po jednym głosie.

4. W Plenum Partii uczestniczą wszyscy członkowie ZPP.

5. Decyzje podejmowane są większością głosów.

Lista Członków