FANDOM


Dane OgólneEdytuj

Sztab Generalny jest integralną częścią ministerstwa ds. obrony. Zajmuje się on bezpośrednim planowaniem wojskowym, logistyką, tworzeniem planów operacyjnych i codziennym zarządem wojskami. Podlegają mu organizacyjnie poszczególne rodzaje wojsk:

Ponadto Sztab posiada jeszcze Wydziały:

 • Wydział I: Zaopatrzenie i logistyka
 • Wydział II: Zarząd baz i terenów wojskowych
 • Wydział III: Taktyczny
 • Wydział IV: Szkoleniowy

Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Król, a władzę wykonawczą nad Siłami Zbrojnymi pełni Sztab Generalny. Szef Sztabu Generalnego podlega bezpośrednio Królowi, jest przez niego mianowany i odwoływany.

Sztab Generalny posiada osobowość prawną z własnym kontem bankowym o numerze XX0007. Siedziba Sztabu znajduje się w Scholopolis na parceli 175.

Stopnie wojskoweEdytuj

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sil zbrojnych wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

Wojska lądowe i powietrzne Edytuj

 • Szeregowy
 • Starszy szeregowy
 • Kapral
 • Starszy kapral
 • Plutonowy
 • Młodszy sierżant
 • Sierżant
 • Starszy sierżant
 • Sierżant sztabowy
 • Starszy sierżant sztabowy
 • Nadsierżant
 • Młodszy chorąży
 • Chorąży
 • Starszy chorąży
 • Chorąży sztabowy
 • Starszy Chorąży sztabowy
 • Podporucznik
 • Porucznik
 • Nadporucznik
 • Kapitan
 • Major
 • Podpułkownik
 • Pułkownik
 • Generał-major
 • Generał-porucznik
 • Generał (piechoty, artylerii, lotnictwa...)
 • Generał armii

Generał pełniący funkcję Wodza Naczelnego podczas wojny otrzymuje stopień Królewskiego Marszałka Scholandii. Podczas pokoju dystynkcje Marszałka może nosić Król Scholandii podczas oficjalnych, państwowych wystąpień. Król nie używa jednak tytułu Marszałka, lecz: Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii.

Marynarka WojennaEdytuj

 • Marynarz
 • Starszy marynarz
 • Mat
 • Starszy mat
 • Bosmanmat
 • Młodszy bosman
 • Bosman
 • Starszy bosman
 • Bosman Sztabowy
 • Starszy bosman sztabowy
 • Nadbosman
 • Młodszy chorąży marynarki
 • Chorąży marynarki
 • Starszy chorąży marynarki
 • Chorąży sztabowy marynarki
 • Starszy Chorąży sztabowy marynarki
 • Podporucznik na morzu
 • Porucznik na morzu
 • Nadporucznik na morzu
 • Kapitan na morzu
 • Komandor podporucznik
 • Komandor porucznik
 • Komandor na morzu
 • Kontradmirał
 • Wiceadmirał
 • Admirał

Okręgi wojskoweEdytuj

StronyEdytuj

Sztab Generalny Scholandii

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki