FANDOM


Wirtualny Produkt Krajowy Brutto (ang. Virtual Gross Domestic Product, VGDP) - w świecie wirtualnym miernik rozwoju mikronacji obliczany na forach na podstawie przyrostu postu / użytkownika. Jednostką z powodu nieustalenia międzymikronacyjnej waluty mierniczej przyjęto vUSD (Wirtualny Dolar). Ilość WPKB całkowita stanowi ilości całkowitej postów (na stronie mikronacji) oraz ilości użytkowników. 1 użytkownik wytwarza 1.000.000 wirtualnych mieszkańców, natomiast 1 post jest równy 1 WKPB. Ilość WPKB na osobę świadczy o sile mikronacji. Cały system obliczania WPKB wymyślił Hewret Primus na podstawie realnego PKB, uproszczając go.


Wzór na obliczanie WPKB na osobę wynosi:

WPKB całkowite ÷ [liczba użytkowników forum]


Lista najsilniejszych mikronacji

Lista (skala) została sporządzona na podstawie danych udostępnianych przez fora mikronacji na dzień 6 maja 2012. Niestety nie wszystkie mikronacje zostały wpisane, ze względu na brak danych. Lista jest niealfabetyczna.


Nazwa mikronacji Liczba v-ludności [Liczba użytkowników] WPKB całkowite (vUSD) WPKB na osobę (vUSD)
Trizondal [140],000,000 40030 285,928
Republika Victoria [68],000,000 5925 87,132
Brytania [43],000,000 1204 28,000
Federacja Al Rajn [114],000,00 18637 163,482
Królestwo Dreamlandu [182],000,000 4854 26,670
Królestwo Nordii [233],000,000 Brak danych Brak danych
Austro-Węgry Brak danych Brak danych Brak danych
Królestwo Scholandii Brak danych Brak danych Brak danych
Królestwo Wurstlandii [117],000,000 24448 208,957
Księstwo Sarmacji [298],000,000 56096 188,241
Królestwo Surmeńskie Brak danych Brak danych Brak danych
Królestwo Francji [94],000,000 1730 18,404
Rzeczpospolita Trogordii [57],000,000 395 6,929
Samunda [606],000,000 Brak danych Brak danych