FANDOM


Wielka Trójka - (Wielka Trójca) nieformalne określenie trzech starych i swego czasu największych pod względem demograficznym państw polskiego mikroswiata: Dreamlandu, Scholandii i Sarmacji. Termin pozostawał w obiegu w latach 2002-2008, później jedynie sporadycznie i jedynie w kontekście publicystycznym. Państwa dawnej Wielkiej Trójki należą równiez do najstarszych (powstały w 1998 r. Dreamland jest najstarszy, dwa pozostałe państwa powstały w 2002 r.). Znakiem charakterystycznym państw dawnej Wielkiej Trójki, podobnie zresztą jak większości mikronacji starszego pokolenia, jest relatywnie duża liczba rozbudowanych stron internetowych, złożona i bogata kultura narodowa i relatywnie wysoki poziom życia publicznego. Dwa z państw tego grona (Sarmacja i Scholandia) posiadają też rozwiniętą symulację gospodarki. Dreamland finalizuje obecnie prace nad własnym systemem gospodarczym o nazwie Ataman.

Wobec niemal zupełnego zaniku aktywności obywatelskiej w Królestwie Scholandii w 2012 r. jej miejsce w nieformalnym gronie Wielkiej Trójki (mikronacji największych pod względem demograficznym) zajęła Federacja Al Rajn. Rzadziej w tym gronie wymienia się Monarchię Austro-Węgierską, tradycyjnie bardzo aktywną na gruncie polityki międzynarodowej. 

Strony państw dawnej Wielkiej Trójki:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.