FANDOM


Interland jest republiką demokratyczną (patrz też Republika).

Władza Ustawodawcza Edytuj

Ciałem ustawodawczym jest Zgromadzenie Narodowe Republiki Interlandu. Składa się ono z wszystkich obywateli Republiki, głosujących za pomocą specjalnych terminali referendalnych. Obradami Zgromadzenia kieruje Prezydent ze Starego Parlamentu, czyli Budynku Zgromadzenia Narodowego Pierwszej Republiki w Nowogradzie.

Władza Wykonawcza Edytuj

Sprawuje ją Prezydent wraz z rządem (Radą Komisarzy, stojących na czele departamentów i komisji), na którego czele stoi.

Władza Sądownicza Edytuj

Władzę sądowniczą na terenie Republiki Interlandu sprawuje Sąd Najwyższy Republiki Interlandu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki