FANDOM


Dane ogólneEdytuj

Hierarchia szlachecka występuje w większości mikronacji, choć głównie w starszych, tradycyjnych monarchiach (Wielka Trójca, Natania, Brugia, Austro-Węgry, Tokugawa itp.).

Brytyjskie tytuły szlacheckie i arystokratyczne.Edytuj

 • Król Senior/Królowa Matka-przeznaczony dla abdykującego króla, jego zony bądź męża
 • Królewicz/Królewna(Prince/Princess) -przeznaczony dla członków rodziny królewskiej.
 • Książę/Księżna(Duke/Duchess)-tytuł książęcy.
 • Markiz/Markiza(Marquess)
 • Lord/Lady?
 • Hrabia/Hrabina(Count/Countess)
 • Braon/Baronessa(Baron/Baroness)
 • Baronet/Dame(przed imieniem (i nazwiskiem)Baronetess(przed nazwiskiem)
 • Pan/Pani(Sir/Lady)
 • Kawaler/Panna(Knight/Maiden)

Czarno Krajowe tytuły szlacheckieEdytuj

 • Lenhall ( Generał wojsk i Narodowych Misji Lotów Kosmicznych)
 • Oabrahall ( Kanclerz)
 • Książę
 • Raghall (Monarcha)

Sarmackie tytuły szlacheckieEdytuj

SzlachtaEdytuj

 • kawaler
 • baronet
 • baron

ArystokracjaEdytuj

(w Izbie Senatorskiej mogą zasiadać wszyscy arystokraci.)

 • wicehrabia
 • krzywda
 • markiz
 • diuk

Dreamlandzkie tytuły szlacheckieEdytuj

 • sir
 • baron
 • wicehrabia
 • hrabia
 • markiz
 • diuk
 • książę
 • arcyksiążę
 • król senior

Scholandzkie tytuły szlacheckieEdytuj

 • Baronet
 • Baron
 • Hrabia
 • Margrabia
 • Książę
 • Książę Krwi

Tytuły austriackie i węgierskieEdytuj

Arystokratyczne:

 • Erzherzog/Főherceg,
 • Prinz/Fejedelem,
 • Herzog/Herceg,
 • Fürst/Nagyispan,
 • Markgraf/Őrgróf,
 • Graf/Gróf.

Szlacheckie:

 • Freiherr/Baró,
 • Ritter/Főur,
 • Edler/Ur,

przy czym słowo "ur", używane jest również w języku węgierskim jako "Pan" i następuje, tak jak wszelkie tytuły, po nazwisku i imieniu (na Węgrzech najpierw używa się nazwiska, potem imienia, a na końcu tytułu, np. Mortuus Victorio gróf).

Ponadto, zasłużonym urzędnikom przysługuje tytuł honorowy Radcy Dworu (Hofrat) i Tajnego Radcy (Geheimrat).

Tytuły Cesarstwa TokugawaEdytuj

Arystokratyczne:

 • Książę
 • Daimio
 • Hrabia
 • Wicehrabia
 • Baron

Szlacheckie:

 • Szlachetny Pan
 • Samuraj

Rzeczpospolita Obojga NarodówEdytuj

Tytuły Arystokratyczne:

 • Król - Jego Królewska Mość,
 • Arcyksiążę - Jego Arcyksiążęca Wysokość,następca tronu
 • Książę - Jego Książęca Mość,
 • Hrabia - Jaśnie Panie,
 • Baron - Mości Panie,
 • Szlachcic - Waszmość.

Natańskie tytuły szlacheckieEdytuj

 • tan
 • atatan
 • eltan
 • palatyn (jednocześnie w Natanii może być pięciu palatynów)
 • earl (w Królestwie jest tylko jeden earl)
 • książę - tytuł przysługujący dożywotnim Namiestnikom Dutchlandu

Nordyjskie tytuły szlacheckieEdytuj

Szlacheckie (tytuł męski/tytuł żeński):

 • Herr/Frue
 • Ridder/Dame

Arystokratyczne (tytuł męski/tytuł żeński):

 • Friherr/Frifrue
 • Vicomte/Vicomtesse
 • Greve/Grevinne
 • Hertug/Hertugine

Brugijskie tytuły szlacheckieEdytuj

 • kawaler
 • baronet
 • baron
 • jarl
 • markiz
 • książę
 • arcyksiążę (tytuł przysługujący wyłącznie Stadhouderom)

Tytuły awangardy proletariatu w Mandragoracie WandystanuEdytuj

 • sekretar
 • podlord
 • agregat
 • oksymoron
 • onomatopej
 • megaprins
 • dekameron
 • mandragor

Micropolitańskie tytuły szlacheckieEdytuj

SzlachtaEdytuj

 • Bey
 • Bienbey
 • Mullbienbey
 • Krhandemullbienbey
 • Arjikrhandemullbienbey

ArystokracjaEdytuj

 • Emir
 • Bienemir
 • Mullbienemir
 • Krhandemullbienemir
 • Arjikrhandemullbienemir

Elderlandzkie tytuły szlacheckieEdytuj

Szlachta:

 • kawaler
 • baronet
 • baron
 • wicehrabia
 • hrabia

Arystokracja:

 • markiz
 • diuk
 • książę

Surmeńskie Tytuły Arystokratyczne Edytuj

 • Wicekról / Wicekrólowa
 • Książę / Księżna (JXM)
 • Lord (lord)
 • Arcyhrabia / Arcyhrabina (ahr)
 • Hrabia / Hrabina (hr)
 • Wice-Hrabia / Wice-Hrabina (vhr)
 • Sir (sir)


Państwo Kościelne Rotria Edytuj

I. Hierarchia kościelna:

 • Patriarcha;
 • Kardynał;
 • Arcybiskup;
 • Biskup;
 • Protonotariusz Apostolski (Infułat)(tytuł honorowy);
 • Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (tytuł honorowy);
 • Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (tytuł honorowy);
 • Kanonik (tytuł honorowy);
 • Prałat (tytuł honorowy);
 • Prezbiter;
 • Diakon.

II. Hierarchia świecka:

 • Książę/Księżna;
 • Diuk/Duchessa;
 • Markiz/Markiza;
 • Hrabia/Hrabina;
 • Baron/Baronowa;
 • Baronet/Baronessa.

Morińskie tytuły szlacheckieEdytuj

 • kawaler
 • baronet
 • baron
 • wicehrabia
 • hrabia
 • książę

Ocelandzkie tytuły szlacheckie  Edytuj

 • Kawaler
 • Wicehrabia
 • Hrabia
 • Baron

Skarlandzkie tytuły szlacheckieEdytuj

Królewskie

 • Rey (Król)
 • Principe (Książę)
 • Archiduque (Arcyksiążę)

Szlacheckie:

 • Duque (Diuk)
 • Marqués (Markiz)
 • Conde (Hrabia)
 • Vizconde (Wicehrabia)
 • Barón (Baron)
 • Señor (Senior)
 • Caballero (Kawaler)

Wurstlandzkie tytuły szlacheckieEdytuj

Wszyscy szlachetnie urodzeni mogą zasiadać w Sejmie Walnym

Tytuły Ludu szlacheckiego Hirshbergii i WeerlanduEdytuj

Każdy obywatel ZSKHiW posiada tytuł szlachecki. Szlachtę dzieli się na normalną i nienormalną.

Szlachta Nienormalna:

 • Hospodar (tytuł przysługujący byłym monarchom)
 • Nepotysta (tytuł przysługujący krewnym monarchy)
 • Diuk
 • Markiz
 • Hrabia
 • Baron

Szlachta normalna- tytułem członków szlachty normalnej jest Towarzysz Szlachcic.

Tytuły szlacheckie i arystokratyczne Chanatu Kugarskiego Edytuj

Tytuły szlacheckie i arystokratyczne nadaje Chan. Poniżej lista tytułów męskich poczynając od najwyższego:

 • Chan - tytuł głowy państwa
 • Nojon - tytuł namiestnika Chana
 • Jinong - tytuł Następcy Tronu
 • Han-huu - tytuł księcia wyższego szczebla
 • Mirza - tytuł księcia niższego szczebla
 • Baron - tytuł szlachty i posłów zagranicznych

Poniżej lista tytułów kobiecych:

 • Chatun - żona Chana
 • Begum - tytuł namiestnik Chana
 • Benji - tytuł księżnej wyższego szczebla
 • Gonji - tytuł księżnej niższego szczebla
 • Behi - tytuł szlachty i posłanek zagranicznych.

Dodatkowo obowiązuje tytuł Taiji, przysługujący członkom rodziny Chana.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki