FANDOM


Tygodnik Finansowo-Gospodarczy

Pierwszy scholandzki tygodnik o tematyce finansowo-gospodarczej, jak dotąd największe tego typu pismo w całym mikroświecie. Ukazywał się od 27 marca do 7 maja 2007 roku. Doczekał się trzech wydań, później zaprzestano jego wydawania ze względu na nikłe zainteresowanie. Tematyka "Tygodnika..." zmieniała się wraz z wydaniami. Od pisma traktującego jedynie o teorii finansów publicznych przeszedł on do tematyki mieszanej, aż po czystą publicystykę v-gospodarczą. Od powstania do zakończenia działalności miał on jednego członka redakcji. "Tygodnik..." odegrał dużą rolę w kwestii kształtowania się koncepcji banku wirtualnego, która to powraca przy okazji licznych dyskusji nad reformą wirtualnych systemów gospodarczych.

Reaktywacja

Tygodnik Finansowo-Gospodarczy reaktywowany został pierwszego kwietnia 2009 roku. Powodem był brak aktywnych prasowych nośników artykułów zawierających wizje i propozycje. Jak łatwo zauważyć, obecnie profil gazety jest wyraźnie wizjonerski i teoretyczny. Przedstawiane są zarówno zagadnienia związane z ekonomią wirtualną, jak i propozycje rozwiązania problemów trapiących większość gospodarek wirtualnych, w tym scholandzką.


Poszczególne Wydania

Wydanie pierwsze

-1.1-Istota Finansów Publicznych Państwa Wirtualnego

1.2-Potrzeby Publiczne

2.1 Zadania Doktryn Finansów Publicznych

2.2 Dawno, Dawno Temu

Wydanie Drugie

2.3 Kapitalizm

O korzyściach płynacych z międzynarodowego banku słów kilka

Wydanie Trzecie

-1-Plany Nowego Prezesa SSS

-2-Rada Gospodarcza

-3-Bank Wirtualny

-4-Prawo Gospodarcze

Po reaktywacji

-1-Wirtualne Złoto?

-2-Kredyt a innowacje

-3-Inflacja w wirtualnych systemach gospodarczych

-4-Zwiększmy koszty utrzymania

-5-Gorące miesiące

-6-Ożywmy prowincje. Zabierzmy im pieniądze

-7-Wirtualna kreacja pieniądza bankowego


Redakcja

Redaktor naczelny-Kuba von Salvepol Pakulski

Linki Zewnętrzne

Strona reaktywowanej gazety