FANDOM


Thomas Fox
Kraj zamieszkania Tyrencja i Luminat
Funkcje publiczne senator
Tytuł honorowy hrabia
Znany również jako Fox

Thomas Fox (Fox) - obywatel Konsulatu Tyrencji i Luminatu od 15 czerwca 2006 roku.

Działalność państwowa

Wiceminister spraw wewnętrznych, później wiceminister spraw wewnętrznych i sądownictwa. Popierany przez Tyrencką Unię Pragmatyczną, wkrótce wstąpił do partii. Twórca wielu ustaw, map Tyrencji, aktywnie działał w Królewskim Instytucie Naukowym Tyrencji (wicedziekan Wydziału geografii i kartografii, później prodziekan Wydziału nauk ścisłych ds. geografii i kartografii, a do połowy sierpnia 2007 dziekan tego wydziału).

Od sierpnia 2006 (II kadencja Parlamentu) minister spraw wewnętrznych (do 14.03.2007). Po oficjalnym opuszczeniu Rady Królewskiej zrezygnował z polityki i poświęcił się prawie całkowicie pracy nad mapami, ustawami i administrowaniem stronami i forum Tyrencji.

Po zmianie ustroju Tyrencji został wybrany w wyborach Sędzią Konsulatu (otrzymał w wyborach 23% głosów; kadencja 16.06 - 16.09.2007). Po upływie kadencji nie ubiegał się o reelekcję.

20 października 2007 r. został mianowany przez Konsula Tomasza Grandisa senatorem odpowiedzialnym za informatyzację. Tym samym wrócił do rządu po ponad siedmiu miesiącach przerwy.

Działalność przedsiębiorcza

W połowie sierpnia 2007 r. wraz z Johannesen Ardore założył FoxArd Enterprises, firmę zajmującą się świadczeniem różnorodnych usług.

Tytuły i ordery

  • Dnia 4 sierpnia 2006 król Tomasz III Grandis nadał mu tytuł barona "za działalność zmierzajacą do rozbudowy i usprawnienia prawa Królestwa Tyrencji".
  • 25 października 2006 król Johannes I Ardore nadał mu tytuł hrabiego "za bardzo dobre wykonywanie swoich obowiązków, angażowanie się w inicjatywy dla Tyrencji słuszne, także za dobre rady dla mojej osoby w sprawach najwyższej wagi państwowej, niezachwianą i harmonijną współpracę mięzdy Radą Królewską, a osobą króla, co zapewniło spokój i możliwość dokonywania ewolucyjnych zmian w ustroju Tyrencji mających na celu usprawnienie i urealnienie prawa oraz jego wykonwywania, tworzenie zwyczajów i ogólnie przyjętych zasad postępowiania".
  • 14 czerwca 2007 król Johannes I Ardore odznaczył go Krzyżem Patria Conditoris "za zasługi dla Tyrencji, zwłaszcza w dziedzinie prawodawstwa oraz administracji".

Zobacz też