FANDOM


Wirtualny System Gospodarki jest to zespół skryptów których celem jest jak najdokładniejsze oddanie realnej gospodarki. Idea systemu ma służyć "urealnianiu" mikronacji. Zgodnie z koncepcją mikrouniwersalizmu, posiadanie WSG jest jednym z podstawowych wymagań dla uznania społeczności internetowej za państwo wirtualne. Niektóre mikronacje odrzucają jednak ideę systemu uważając ją za sprzeczną z założeniami mikronacjonalizmu (np.Państwo Świetlików, Leblandia).


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki