FANDOM


Stadhouderat - tradycyjna, brugijska jednostka podziału administracyjnego, odpowiadająca księstwu. Na czele Stadhouderatu stoi Stadhouder. Obecnie Brugia dzieli się na dwa Stadhouderaty, to jest: Stadhouderat Matlandii i Stadhouderat Gryflandii. Historia Brugii zna również Stadhouderat Untenlandzki, Midamreglandzki, Stadhouderat Amregii i Stadhouderat Północny. Historyczne Stadhouderaty były raczej tworami nietrwałymi, większą rangę miały bowiem księstwa. Jednak praktycznie wszyscy książęta ziem brugijskich nosili tytuł Stadhoudera.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki