FANDOM


Partia powstała na bazie Dreamlandzkiej Partii Pracy. Założona przez posła prof. Bartłomieja Jasińskiego i posła Williama Cromwella (posłów DPP). Jedyna lewicowa partia polityczna istniejąca na scenie politycznej Królestwa Dreamlandu w latach 2002-2004. Partia w okresie swojego istnienia posiadała reprezentację w Izbie Poselskiej KD - od jednego do dwóch mandatów. Miała również wpływ na zmianę ustawy zasadnicznej - jej przedstawiciel zasiadał w Królewskiej Komisji Konstytucyjnej. SPD była silnie zakorzeniona w Księstwie Solardii (jako prowincji Dreamlandu), gdzie miała reprezentację w Sejmiku, również rządziła. W 2004 r. liderzy i członkowie SPD zostali oskarżeni o posiadanie wielokrotnych obywatelstw. Wyrok I instancji orzekł o winie - wówczas to Bartłomiej Jasiński zrzekł się obywatelstwa. Pozostali członkowie będący jeszcze Obywatelami KD zostali skazani na banicję. Po powrocie Przewodniczący SPW wsparł niepodległościowe dążenia Księstwa Solardii. Wraz z jej secesją z Dreamlandu odszedł i stworzył Socjaldemokratyczną Partię Solardii, która jednak nie wykazywała aktywności.

Strona Zarządu Krajowego Socjalistycznej Partii Dreamlandu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki