FANDOM


Flaga Senatu

Flaga Senatu

Senat został wprowadzony w Tyrencji wraz ze zmianą ustroju z monarchii parlamentarnej na republikę konsularną.

Skład senatu ustalany jest przez Konsula, jego kadencja trwa najwyżej trzy miesiące (w momencie odejścia Konsula Senat jest automatycznie odwoływany). Każdy z senatorów (ich liczba musi być zawsze nieparzysta) ma pełne uprawnienia przysługujące senatowi. Senat pełni funkcję rządu, wspomagając konsula w sprawowaniu władzy. Ewentualne resorty ministerialne podlegają senatowi jako całości.

Senat Tyreński przejął również funkcję Parlamentu - stanowi władzę ustawodawczą - tworzy i zatwierdza ustawy i inne akty prawne.

W wypadku nieobecności konsula, wszelkie jego funkcje przejmuje Senat.

Aktualnie Senat składa się z trzech senatorów, którzy zarządzają trzema prefekturami: dyplomacji, spraw wewnętrznych i wojskowych. Pod koniec lipca Konsul Hans Olo, po rezygnacji Marcina Michniowskiego z godności senatorskiej, rozwiązał prefekturę ds finansowych i powołał prefekturę ds wojskowych. Kompetencje prefektury ds finansowych przejęła prefektura ds wewnętrznych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki