FANDOM


Scholandzkie tytuły szlacheckie - nadawane Dekretem Królewskim z własnej woli panującego lub (tylko tytuły szlacheckie) na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Tytuły arystokratyczne i szlacheckie są dożywotnie i dziedziczne, przechodzą w primogeniturze męskiej na najstarszego syna. W razie wygaśnięcia linii prostej mogą, mocą dekretu królewskiego, zostać przeniesione na przedstawiciela linii bocznej męskiej. W razie wygaśnięcia męskiego pokrewieństwa tytuł wygasa i może zostać przyznany innej osobie. Małżonki posiadaczy tytułów używają identycznych tytułów w wersji żeńskiej, to jest: Księżna, margrabina, hrabina, baronessa, dama (w miejsce rycerza).

Tytuły arystokratyczne Edytuj

Książę (krwi) (princeps, Prinz, prince, wielikij kniaź)Edytuj

Tytuł przysługuje wyłącznie synom i braciom panującego monarchy. Przekazywany tylko w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie

Oznaki: Prawo do używania herbu książęcego z mitrą elektorską (pięciopąkową) i płaszczem książęcym. Prawo do umieszczenia w stronach tarczy herbowej po przekątnej czarnych lwów na złotym polu, ukazujących pokrewieństwo z Tronem.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość"

Książę (dux, Fürst, duke, kniaź)Edytuj

Tytuł może być przyznany osobie posiadającej już tytuł szlachecki, obszerne włości ziemskie lub duży majątek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu życia wyróżnionego i rodziny), oraz wyjątkowe, trwałe zasługi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie otrzymują tytuł baronów.

Oznaki: Prawo do używania herbu książęcego z mitrą książęcą (czteropąkową) i płaszczem książęcym.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: " Jaśnie Oświecony Książę"

Margrabia (Castellanus, Markgraf, MargraveEdytuj

Tytuł może być przyznany osobie, posiadającej już tytuł szlachecki lub spowinowaconej z Tronem, posiadającej obszerne włości ziemskie lub duży majątek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu życia wyróżnionego i rodziny) oraz bardzo duże, trwałe zasługi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie otrzymują tytuł baronów.

Oznaki: Prawo do używania herbu margrafowskiego (Landgraf) z koroną hrabiowską 9 pąkową i płaszczem książęcym.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Prześwietny Margraf"

Hrabia (comes, Graf, comte, Graf)Edytuj

Tytuł może być przyznany osobie, posiadającej już tytuł szlachecki, obszerne włości lub duży majątek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu życia wyróżnionego i rodziny) oraz posiadającej duże zasługi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze męskiej. Młodsi synowie otrzymują tytuł szlachecki (rycerz, szlachetny pan).

Oznaki: Prawo do używania herbu hrabiowskiego z koroną hrabiowską siedmiopąkową).

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Wielce Szlachetny Hrabia"

Tytuły szlacheckieEdytuj

Baron (Nobilus, Freiherr, Baron)Edytuj

Tytuł może być nadany osobie, która położyła znaczne i trwałe zasługi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub określonych dziedzin życia państwowego i społecznego. Może być przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze męskiej), a także na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas dożywotni, chyba że Król postanowi o dziedziczności tytułu). Zwyczajowo przyznawany ustępującym Prezesom Rady Ministrów. Młodsi synowie nie otrzymują tytułu szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego może zostać wraz z tytułem przyznana renta dożywotnia z kasy państwowej lub innego stałego źródła.

Oznaki: Prawo do używania herbu barona z koroną pięciopąkową.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan Baron"

Szlachetny Pan ("rycerz") (Praedikat "Von" Ritter von, Sir, baronet)Edytuj

Tytuł może być przyznawany osobie, która położyła znaczne zasługi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub określonych dziedzin życia państwowego i społecznego. Może być przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze męskiej), a także na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas dożywotni, chyba że Król postanowi o dziedziczności tytułu). Zwyczajowo przyznawany ustępującym Prezesom Rady Ministrów. Młodsi synowie nie otrzymują tytułu szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego może zostać wraz z tytułem przyznana renta dożywotnia z kasy państwowej lub innego stałego źródła.

Oznaki: Prawo do używania herbu szlacheckiego z hełmem rycerskim.

Tytuł grzecznościowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan", "Szlachetny Rycerz"

Izba PamięciEdytuj

Izba zawiera nazwiska wszystkich członków arystokracji i stanu szlacheckiego Królestwa Scholandii, którzy przyczynili się do jej rozwoju, a przeszli już w stan spoczynku.

LinkiEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki