FANDOM


Jednostki Sił Lotniczych i Obrony Powietrznej dzielą się najpierw na jednostki latające i naziemne, te z kolei na jednostki bombowo-szturmowe i myśliwskie oraz jednostki wykrywania i obrony przeciwlotniczej dalekiej i bezpośredniej. Podstawową jednostką latającą jest eskadra, licząca między 12 a 16 samolotów. Jednostki naziemne dzielą się na bataliony (baterie) i kompanie.

Podział wojskEdytuj

Lotnictwo myśliwskieEdytuj

Dysponuje 280 samolotami w 22 eskadrach, w tym:

- 15 eskadrami samolotów dalekiego zasięgu (po 12 samolotów typu F-15S ANROD).

- 6 eskadrami samolotów średniego zasięgu (po 14 samolotów typu F-16S Krieger)

- eskadrą samolotów myśliwsko-bombowych F-117A Febus

Lotnictwo bombowo-szturmoweEdytuj

Posiadamy 237 jednostek bojowych w 19 eskadrach, w tym:

- 3 eskadry po 15 samolotów bombowych dalekiego zasięgu (B-52 NORMAN)

- 6 eskadr po 12 samolotów szturmowych typu Su-24 DELTA

- 10 eskadr po 12 śmigłowców szturmowych AH-64D PROFT

Lotnictwo transportoweEdytuj

W skład wchodzi:

- 4 eskadry lotnicze (po 15 samolotów) i 6 eskadr transportu helikopterowego (po 15 jednostek)

- Eskadra samolotów transportowych dalekiego zasięgu (C-5 FOREN)

- Eskadra tankowania powietrznego (KC-135 German)

- 4 Eskadry transportowe (C-17 Wiking)

- 6 Eskadr śmigłowców transportowych (CH-47F Stark, UH-60 Nomade)

Jednostki wykrywaniaEdytuj

Składa się na nie 30 samodzielnych jednostek radarowych dalekiego i średniego zasięgu, w tym 10 stałych, typu "Lombard" i 20 ruchomych typu "Fuchs". Ostrzeganie i Kontrola Przestrzeni Powietrznej opiera się na samolotach specjalnie do tego celu zaprojektowanych. Posiadamy 2 samoloty Boeing E-3/AWACS Auge oraz 3 samoloty E-2C Falke.

Jednostki naziemne (obrony przeciwlotniczej)Edytuj

W skład ich wchodzi 6 baterii obrony plot (po 10 dział bezpośredniej obrony), rozmieszczonych na stałe przy ważniejszych miastach i bazach wojskowych, 4 baterie ruchome obrony plot (po 10 dział lżejszych, na ruchomych platformach), 10 baterii ruchomych rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu (po 6 wyrzutni), 2 baterie rakiet plot dalekiego zasięgu, ukryte na terenie kraju (po 5 wyrzutni, własny system dalekiego wykrywania i naprowadzania).

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji sprzętu oraz jego rozmieszczenie na terenie Królestwa Scholandii ze względów bezpieczeństwa zostały utajnione.

Jednostki szkoleniowe i rezerwoweEdytuj

Składają się na nie: 1. kompania szkolna oficerska (na Wydziale Wojskowym Uniwersytetu) 2. kompania szkolna podoficerska (KSP) 3. kompanie rezerwowo-wartownicze

Jednostki naprawcze i zaopatrzenioweEdytuj

10 zespołów zaopatrzeniowo-naprawczych rozmieszczonych jest we wszystkich stałych bazach lotniczych.

Rozlokowanie jednostek na terenie kraju:Edytuj

Okręg Wojskowy Bergii i ElfidyEdytuj

HAZAT - Główna Baza Lotnicza

» 111. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 112. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 113. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 141. Eskadra Myśliwska (typ F-16S Krieger)

» 22. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (typ F-117A Febus)

» 32. Eskadra Bombowców Strategicznych (typ B-52 Norman)

» 51. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 92. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 6. Eskadra Transportu Strategicznego (typ C-5 Foren)

» 211. Eskadra Transportowa (typ C-17 Wiking)

» 1. Eskadra Tankowania Powietrznego (typ KC-135 German)

» Ostrzeganie i Kontrola Przestrzeni Powietrznej (typ E-3/AWACS Auge, E-2C Falke)

» I. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

MALKO

» 143. Eskadra Myśliwska (typ F-16S Krieger)

» 226. Eskadra Śmigłowców Transportowych (typ CH-47F Stark)

» VI. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

Okręg Wojskowy Delty i ProftazjiEdytuj

MOLIQUEN

» 114. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 115. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 121. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 142. Eskadra Myśliwska (typ F-16S Krieger)

» 228. Eskadra Transportowa (typ C-17 Wiking)

» 221. Eskadra Śmigłowców Transportowych (typ CH-47F Stark)

» II. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

KALAQUEN

» 146. Eskadra Myśliwska (typ F-16S Krieger)

» 16. Eskadra Szturmowa (typ SU-24 Delta)

» 11. Eskadra Szturmowa (typ SU-24 Delta)

» 52. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 91. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 224. Eskadra Śmigłowców Transportowych (typ UH-60 Nomade)

» VII. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

Okręg Wojskowy Dolii i FaerieEdytuj

ELDAR

» 122. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 123. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 144. Eskadra Myśliwska (typ F-16S Krieger)

» 31. Eskadra Bombowców Strategicznych (typ B-52 Norman)

» 62. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 81. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 227. Eskadra Transportowa (typ C-17 Wiking)

» III. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

SINDAR

» 145. Eskadra Myśliwska (typ F-16S Krieger)

» 124. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 13. Eskadra Szturmowa (typ SU-24 Delta)

» 14. Eskadra Szturmowa (typ SU-24 Delta)

» 222. Eskadra Śmigłowców Transportowych (typ CH-47F Stark)

» VIII. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"


Okręg Wojskowy Arden i InseliiEdytuj

LAVARI

» 125. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 15. Eskadra Szturmowa (typ SU-24 Delta)

» 82. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 223. Eskadra Śmigłowców Transportowych (typ UH-60 Nomade)

» IV. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

AQUENTI

» 131. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 132. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 12. Eskadra Szturmowa (typ SU-24 Delta)

» 71. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 33. Eskadra Bombowców Strategicznych (typ B-52 Norman)

» 212. Eskadra Transportowa (typ C-17 Wiking)

» IX. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"


Okręg Wojskowy Darei i ScholiiEdytuj

VANYAR

» 133. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 61. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» V. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

MARACH

» 134. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 135. Eskadra Myśliwska (typ F-15S Anrod)

» 72. Eskadra Śmigłowców Szturmowych (typ AH-64D Proft)

» 225. Eskadra Śmigłowców Transportowych (typ UH-60 Nomade)

» X. Zespół zaopatrzeniowo - naprawczy

» Pluton radarowy typu "Lombard"

» Pluton radarowy typu "Fuchs"

Na terenie OW DiS znajdują się Ośrodki Szkoleniowe KUS oraz KSP:

» Kompania szkolna oficerska (na Wydziale Wojskowym Uniwersytetu)

» Kompania szkolna podoficerska (KSP)

Stan osobowy i sprzętowy Wojsk PowietrznychEdytuj

8.000 Stan osobowy SL i OP 367 Samoloty bojowe 70 Wyrzutnie rakiet p. lotniczych 100 Działa przeciwlotnicze 30 Samoloty transportowe 45 Helikoptery transportowe 125 Pozostałe samoloty i helikoptery 15 Radary

StronyEdytuj

Sztab Generalny Scholandii

Wojska Lotnicze Scholandii

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki