FANDOM


Tak jak większość szanujących się państw, tak i Scholandia posiada służby specjalne. Resort ten cały czas powstaje i rozwija się, to już jest w pełni sił do pełnienia swoich działań. Zgodnie z poleceniem Jego Królewskiej Mości Armina Frederika, służby specjalne zostały stworzone w celu ochrony państwa zarówno przed wrogami wewnątrz, jak i na zewnątrz. Całość służb została podzielona na sektory, a każdy z nich jest odpowiednio szkolony do wykonywania powierzonych mu zadań.

Podział Służb Specjalnych ScholandiiEdytuj

Biuro Ochrony Królestwa(BOK)Edytuj

BOK jest rządową organizacją utworzoną w 2002 roku z inicjatywy Króla Armina Frederika na polecenie Szefa Służb Specjalnych - Szaku Anroda. W swoich szeregach łączy zarówno agentów cywilnych jak i specjalistów wojskowych.

Do BOK-u należą i podlegają mu:

- około 50 osobowy Sztab dowodzenia Służbami Specjalnymi, wliczając w to zarówno SW jak i jednostki specjalne - sektor szkoleniowców - Biuro Logistyczne liczące około 200 logistyków, szyfrantów, kryptologów i informatyków - agenci BOK-u działający na terenia całego królestwa

Zadania BOK-u:

- kontrola instytucji państwowych i organizacji pozarządowych pod kątem bezpieczeństwa narodowego - wspomaganie organów ścigania w walce ze zorganizowaną przestępczością - walka z terroryzmem - nadzór SW i sił specjalnych

Członkami Biura Ochrony Królestwa nie mogą zostać zwykli obywatele. Podstawowym warunkiem przyjęcia do BOK-u jest "czysta kartoteka". Ponadto wymagana jest przynajmniej 10 letnia współpraca bezpośrednio z BOK-iem lub inną organizacją rządową. Kandydat, chcący być członkiem biura musi ponadto odbyć służbę wojskowe, uzyskać stopień minimum podoficerski, a także przejść stosowne szkolenie. O przyjęciu do BOK-u decydują Szef Służb Specjalnych oraz Minister Spraw Wewnętrznych.

Wszelkie dane dotyczące pracowników BOK-u, miejsc lokalizacji placówek biura oraz informacje technologiczne są ściśle tajne.

Służby Wywiadowcze (SW)Edytuj

Służby Wywiadowcze Królestwa Scholandii tworzą dwa niezależne biura. Rządowe Biuro Wywiadowcze (RBW) oraz Królewskie Służby Kontrwywiadu (KSK). Głównym zadaniem SW jest prowadzenie tajnych działań wywiadowczych, mających na calu bezpieczeństwo naszego państwa. Do służb należą tajni agenci cywilni i wojskowi, którzy zostali wyszkoleni do swych zadań w Centrum Szkolenia Wywiadu, mieszczącym się w siedzibie głównej Służb Specjalnych.

Biura mają przed sobą następujące zadania:

Zadania RBWEdytuj

- uzyskiwanie informacji o innych państwach - szpiegowanie agentów, organizacji i służb obcych państw - przeprowadzanie działań dywersyjnych wewnątrz struktury wroga

Zadania KSKEdytuj

- nadzór nad bezpieczeństwem służb specjalnych - działania zapobiegające ingerencji obcych agentów w naszą strukturę - kontrolowanie wrogich siatek wywiadowczych i ich agentów

Pracownikami RBW lub KSK są członkowie BOK. Pracownikiem takim można zostać tylko i wyłącznie z polecenia odpowiednich władz.

Technologia SWEdytuj

Służby Wywiadowcze dysponują najnowszymi dostępnymi dla nas osiągnięciami techniki. SW ma dostęp do każdego miejsce w świecie, dzięki szeroko rozbudowanej sieci satelitów szpiegowskich i komunikacyjnych kontrolowanych przez wyszkolonych informatyków przy pomocy specjalistycznego systemu. Biura SW mają kontakt z wszystkimi swymi komórkami dzięki rozwiniętemu systemowi komunikacji. Dzięki wysoce rozwiniętej mikrotechnologii, nasi agenci mają dostęp do najlepszych i najmniejszych elementów ekwipunku szpiegowskiego (miniaturowe kamery, mikronadajniki itp.)

Agenci SWEdytuj

Agenci SW to specjalnie przeszkoleni ludzie. Mają oni za sobą służbę wojskową, często też służbę w siłach specjalnych a także długoletnią współpracę z BOK. Nie znają strachu, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Często nie mają rodziny z wyboru, tak więc mogą oddać się służbie w całości. Wszelkie informacje o agentach są objęte najściślejszą tajemnicą.

Jednostki specjalneEdytuj

StronyEdytuj

Sztab Generalny Scholandii

Służby Specjalne Scholandii

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki