FANDOM


Scholandzki Skład Surowców - centralny magazyn państwowy Scholandii. Można w nim nabyć wszystkie potrzebne artykuły, surowce i półprodukty, potrzebne do produkcji i budowy, które nie są oferowane na wolnym rynku przez prywatne firmy. Polityka sprzedaży SSS ma wspierać rozwój prywatnych firm i niezależnej gospodarki - jeśli więc liczba oferentów danego towaru na terenie Królestwa wyniesie minimum 2, ceny w SSS na dany towar są podnoszone, aby nie konkurować z prywatnymi oferentami lecz tylko ograniczać ich politykę cenową od góry, jeśli oferentów danego towaru jest 3, czyli gwarantowana jest uczciwa konkurencja - SSS zamyka sprzedaż danego towaru.

Możliwości wytwórczeEdytuj

MAKSYMALNE MOŻLIWOŚCI WYTWÓRCZE: (WSZYSTKIE WIELKOŚCI PODANE NA 7 DNI REALNYCH - KWARTAŁ SCHOLANDZKI)

PRODUKCJA ŻYWNOŚCIEdytuj

NA JEDNEJ PARCELI ROLNICZEJ (po zbudowaniu farmy) - max 15 jednostek zboża - przy zatrudnieniu 3 pracowników (7x3)

NA JEDNEJ PARCELI HODOWLANEJ (po zbudowaniu farmy) - max 15 jednostek mięsa - przy zatrudnieniu 6 pracowników (7x3)

NA JEDNEJ PARCELI OGRODNICZEJ-SADOWNICZEJ (po zbudowaniu sadu) - max 15 jednostek owoców/warzyw - przy 3 pracownikach

NA JEDNEJ FERMIE KURZEJ (po zbudowaniu fermy) - max 15 jednostek nabiału lub mięsa - przy 6 pracownikach

NA JEDNEJ PARCELI NADMORSKIEJ Z ZAKŁADEM RYBACKIM, max 10 jednostek (przy 4 pracownikach i 2 kutrach)

W JEDNYM ZAKŁADZIE PRZETWÓRCZYM (PIWO, WINO, SOK) - po zbudowaniu browaru, przetwórni itd. max 15 jednostek (zatr.3 pracowników)


WYDOBYCIE SUROWCÓWEdytuj

MAŁY ZAKŁAD WYDOBYCIA (Kamieniołom mały, żwirownia, glinianka, tartak) - max 15 jedn. przy zatrudnieniu 3 pracowników

DUŻY ZAKŁAD WYDOBYCIA I PRZERÓBKI (Kopalnia węgla, rudy żelaza, minerałów, odkrywka) - max 20 jednostek przy zatrudnieniu 4 pracowników

SZYB WIERTNICZY, KOPALNIA METALI KOLOROWYCH - max 10 jednostek przy zatrudnieniu 4 pracowników.

PLATFORMA WIERTNICZA - max 20 jednostek przy zatrudnieniu 8 pracowników


PRODUKCJAEdytuj

MAŁA FABRYKA, HUTA, - max 5 jednostek produktu, przy zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników.

DUŻA FABRYKA, HUTA - max 10 jednostek produktu, przy zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników

STOCZNIA MAŁA: - max 1 jednostka produktu przy zatrudnieniu odpowiedniej ilości pracowników

STOCZNIA DUŻA: max 1 jednostka produktu (lub 2 kutry) przy zatrudnieniu odpowiedniej ilości pracowników

FABRYKA WYSOKIEJ TECHNOLOGII - max 5 maszyn wysokiej techn. (albo 10 Komputer/Program), przy zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników

FIRMA BUDOWLANA - max 5 budynków w roku scholandzkim, przy zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników

ELEKTROWNIA MAŁA SUROWCOWA: max 30 jednostek energii w kwartale (7 dni), przy zatrudnieniu max 10 pracowników.

ELEKTROWNIA MAŁA ALTERNATYWNA: max 25 jednostek energii w kwartale (przy zatrudnieniu max 5 pracowników

ELEKTROWNIA DUŻA SUROWCOWA max 60 jednostek energii w kwartale, przy zatrudnieniu max 20 pracowników.


SPRZEDAŻEdytuj

MAŁY SKLEP - max 2 jednostki żywności (po 100 porcji = 200 porcji) kwartalnie (7 dni realnych), przy zatrudnieniu max 2 pracowników.

DUŻY SKLEP - max 5 jednostek żywności (po 100 porcji = 500 porcji) kwartalnie, przy zatrudnieniu max 5 pracowników.

USŁUGIEdytuj

ILOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG NIEOGRANICZONA, przy stale zatrudnionym pracowniku (dla generowania kosztów produkcji). Pracownik może być najmowany i zwalniany dla każdej transakcji - usługi. Instytucje kulturalne i religijne nie muszą zatrudniać wirtualnych pracowników.

ProdukcjaEdytuj

OPIS DOSTĘPNYCH LICENCJI W SYSTEMIE GOSPODARCZYMEdytuj

Dla zapewnienia większej realności naszemu wirtualnemu życiu, i dla uzyskania większej aktywności zawodowej obywateli, wprowadzamy tabelę zapotrzebowania. Jej ustalenie obowiązują wszystkich mieszkańców, na jej podstawie dokonuje się obliczeń, kosztorysów. Ceny materiałów i surowców przedstawione są w innej tabeli. Oczywiście, są one orientacyjne i mogą podlegać sporym zmianom, w zależności od kosztów produkcji, konkurencji miejsca wytworzenia, wielkości zakupu itp. Natomiast ilości zapotrzebowania, przedstawione w poniższym spisie, obowiązują bez możliwości negocjacji, tzn. obywatela, który się nie odżywia, uważa się za głodnego (chorego, martwego!), zaś budowlę za niesprawną technicznie (zatem nie nadającą się do zamieszkania).

DOMY I MIESZKANIA:Edytuj

 • Mały Dom Wiejski (DM0001) :Czas produkcji: 5

Cegła: 1 Deski: 1 Cement: 1 Stal: 1 Kable: 1 Armatura: 1 Szkło: 1 Praca: 10 Energia: 1

 • Mały domek miejski (DM0002) :Czas produkcji: 5

Cegła: 2 Deski: 1 Cement: 2 Stal: 1 Kable: 1 Armatura: 1 Szkło: 1 Praca: 12 Energia: 2

 • Średni Dom Wiejski (DM0003) :Czas produkcji: 5

Cegła: 2 Deski: 2 Cement: 2 Stal: 2 Kable: 2 Armatura: 2 Szkło: 2 Praca: 20 Energia: 3

 • Średni Dom miejski (DM0004) :Czas produkcji: 5

Cegła: 3 Deski: 2 Cement: 3 Stal: 2 Kable: 2 Armatura: 2 Szkło: 2 Praca: 25 Energia: 4

 • Willa (DM0005) :Czas produkcji: 5

Cegła: 4 Deski: 3 Cement: 4 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 3 Szkło: 2 Praca: 40 Energia: 5

 • Kamienica (DM0006) :Czas produkcji: 5

Cegła: 8 Deski: 6 Cement: 8 Stal: 5 Kable: 4 Armatura: 6 Szkło: 4 Praca: 50 Energia: 8

 • Pałac Miejski (DM0007) :Czas produkcji: 5

Cegła: 10 Deski: 8 Cement: 10 Stal: 7 Kable: 5 Armatura: 5 Marmur: 4 Szkło: 4 Praca: 50 Energia: 10

 • Zamek Królewski (DM0008) :Czas produkcji: 5

Cegła: 35 Deski: 31 Cement: 35 Stal: 18 Kable: 7 Armatura: 8 Marmur: 38 Szkło: 18 Praca: 200 Energia: 100

ZAKŁADY PRODUKCYJNEEdytuj

 • Farma roślinna (ZP0011) :Czas produkcji: 5

Cegła: 12 Deski: 8 Cement: 10 Kable: 1 Armatura: 1 Szkło: 1 Maszyna prosta: 2 Praca: 25 Energia: 8

 • Farma zwierzęca (ZP0012) :Czas produkcji: 5

Cegła: 18 Deski: 2 Cement: 18 Kable: 2 Armatura: 4 Szkło: 1 Maszyna prosta: 4 Maszyna złożona: 1 Praca: 25 Energia: 8

 • Zakład rybacki z przetwórnią (mały) (ZP0013) :Czas produkcji: 5

Cegła: 7 Deski: 2 Cement: 7 Kable: 2 Armatura: 3 Szkło: 1 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 1 Praca: 25 Energia: 8

 • Zakład wydobywczy (glina, piaskownia, żwirownia, kamieniołom) (ZP0014) :Czas produkcji: 5

Cegła: 3 Deski: 10 Cement: 3 Kable: 1 Armatura: 1 Maszyna prosta: 2 Żelazo: 4 Praca: 30 Energia: 6

 • Kopalnia węgla (ZP0041) :Czas produkcji: 5

Cegła: 8 Deski: 20 Cement: 8 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 1 Maszyna prosta: 6 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 1 Praca: 45 Energia: 8

 • Szyb wiertniczy (ZP0016) :Czas produkcji: 5

Deski: 4 Stal: 12 Kable: 7 Armatura: 2 Szkło: 1 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 5 Maszyna złożona: 3 Maszyna wysokiej technologii: 1 Żelazo: 4 Praca: 70 Energia: 15

 • Platforma wiertnicza (ZP0017) :Czas produkcji: 5

Stal: 22 Kable: 11 Armatura: 2 Szkło: 2 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 6 Maszyna złożona: 4 Maszyna wysokiej technologii: 2 Żelazo: 5 Plastik: 4 Praca: 100 Energia: 25

 • Fabryka (maszyny proste, złożone, kable, cement) (ZP0018) :Czas produkcji: 5

Cegła: 12 Deski: 4 Cement: 12 Stal: 3 Kable: 6 Armatura: 2 Szkło: 3 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 8 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 1 Praca: 75 Energia: 15

 • Fabryka wysokiej technologii(maszyny wysokiej technologii, komputer/program) (ZP0020) :Czas produkcji: 5

Cegła: 15 Deski: 3 Cement: 15 Stal: 4 Kable: 12 Armatura: 3 Szkło: 8 Komputer/Program: 8 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 5 Maszyna wysokiej technologii: 8 Praca: 60 Energia: 20

 • Sklep (hurtownia lub supermarket) (ZP0024) :Czas produkcji: 5

Cegła: 8 Deski: 2 Cement: 8 Kable: 2 Armatura: 5 Szkło: 1 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 1 Maszyna wysokiej technologii: 1 Plastik: 3 Praca: 50 Energia: 15

 • Restauracja (ZP0025) :Czas produkcji: 5

Cegła: 3 Deski: 3 Cement: 3 Stal: 1 Kable: 1 Armatura: 1 Szkło: 3 Praca: 20 Energia: 5

 • Restauracja wykwintna (ZP0026) :Czas produkcji: 5

Cegła: 5 Deski: 6 Cement: 5 Stal: 4 Kable: 2 Armatura: 2 Szkło: 6 Praca: 40 Energia: 10

 • Browar (ZP0063) :Czas produkcji: 5

Cegła: 18 Deski: 6 Cement: 14 Stal: 2 Kable: 4 Szkło: 1 Komputer/Program: 4 Maszyna prosta: 1 Zboże: 1 Praca: 25 Energia: 8

 • Chata drwala (ZP0065) :Czas produkcji: 5

Cegła: 5 Deski: 12 Cement: 2 Armatura: 1 Szkło: 2 Maszyna prosta: 1 Praca: 18 Energia: 3

 • Wytwornia win i sokow (ZP0069) :Czas produkcji: 5

Cegła: 18 Deski: 6 Cement: 14 Stal: 2 Kable: 4 Szkło: 1 Komputer/Program: 4 Maszyna prosta: 1 Praca: 25 Energia: 8

 • Apteka (ZP0070) :Czas produkcji: 5

Cegła: 7 Deski: 2 Cement: 7 Kable: 2 Armatura: 4 Szkło: 1 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 1 Maszyna wysokiej technologii: 1 Plastik: 3 Praca: 50 Energia: 15

 • Tartak (ZP0040) :Czas produkcji: 5

Cegła: 4 Deski: 10 Cement: 4 Stal: 1 Kable: 1 Armatura: 1 Szkło: 2 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 4 Maszyna złożona: 1 Praca: 50 Energia: 20

 • Kopalnia metali kolorowych (ZP0044) :Czas produkcji: 5

Cegła: 8 Deski: 20 Cement: 8 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 1 Maszyna prosta: 6 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 1 Praca: 45 Energia: 8

 • Kopalnia żelaza (ZP0042) :Czas produkcji: 5

Cegła: 8 Deski: 20 Cement: 8 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 1 Maszyna prosta: 6 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 1 Praca: 45 Energia: 8

 • Kopalnia marmuru (ZP0043) :Czas produkcji: 5

Cegła: 8 Deski: 20 Cement: 8 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 1 Maszyna prosta: 6 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 1 Praca: 45 Energia: 8

 • Rafineria (asfalt, plastik, chemia) (ZP0050) :Czas produkcji: 5

Cegła: 7 Deski: 10 Cement: 5 Stal: 5 Kable: 1 Armatura: 1 Szkło: 2 Komputer/Program: 2 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 1 Praca: 60 Energia: 25

 • Huta stali i szkła (ZP0045) :Czas produkcji: 5

Cegła: 12 Deski: 16 Cement: 6 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 1 Szkło: 2 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 1 Maszyna wysokiej technologii: 2 Praca: 65 Energia: 20

 • Cegielnia (ZP0051) :Czas produkcji: 5

Cegła: 14 Deski: 18 Cement: 6 Stal: 6 Kable: 2 Armatura: 1 Szkło: 4 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 3 Praca: 65 Energia: 20

 • dźwig (ZP0080) :Czas produkcji: 2

belki_tartak: 8 Stal: 8 Maszyna złożona: 1 Praca: 5 Energia: 5

 • Elektr_na rope (ZP0030) :Czas produkcji: 5

Cegła: 45 Deski: 60 Cement: 22 Stal: 18 Kable: 10 Armatura: 5 Marmur: 5 Szkło: 10 Komputer/Program: 4 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 5 Praca: 100 Energia: 30

 • Elektr. na węgiel (ZP0031) :Czas produkcji: 5

Cegła: 42 Deski: 50 belki_tartak: 7 Cement: 20 Stal: 16 Kable: 9 Armatura: 4 Marmur: 3 Szkło: 10 Komputer/Program: 2 Maszyna prosta: 3 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 3 Praca: 80 Energia: 30

 • Ujęcie Wody (ZP0015) :Czas produkcji: 5

Cegła: 1 Deski: 2 Cement: 1 Stal: 2 Kable: 1 Armatura: 3 Szkło: 1 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 1 Praca: 16 Energia: 4

 • Betoniarnia (ZP0079) :Czas produkcji: 5

belki_tartak: 4 Stal: 7 Kable: 2 Komputer/Program: 1 Maszyna prosta: 2 Maszyna złożona: 2 Praca: 21 Energia: 9

 • Stadnina koni (ZP0081) :Czas produkcji: 5

Cegła: 19 Deski: 3 Cement: 19 Stal: 2 Kable: 3 Armatura: 5 Szkło: 2 Maszyna prosta: 4 Maszyna złożona: 1 Praca: 40 Energia: 10

 • Fabryka materiałów wybuchowych (ZP0021) :Czas produkcji: 6

Cegła: 10 Deski: 5 Cement: 10 Stal: 5 Kable: 5 Armatura: 2 Szkło: 5 Komputer/Program: 5 Maszyna prosta: 4 Maszyna złożona: 3 Maszyna wysokiej technologii: 3 Praca: 70 Energia: 20

 • Fabryka Zbrojeniowa (ZP0082) :Czas produkcji: 10

Cegła: 16 Deski: 6 Cement: 9 Stal: 8 Kable: 4 Armatura: 3 Szkło: 2 Komputer/Program: 4 Maszyna prosta: 3 Maszyna złożona: 2 Maszyna wysokiej technologii: 4 Praca: 50 Energia: 25

BUDYNKI PUBLICZNEEdytuj

 • Ratusz_duży (BP0001) :Czas produkcji: 10

Cegła: 15 Deski: 15 Cement: 15 Stal: 10 Kable: 7 Armatura: 7 Marmur: 10 Szkło: 10 Komputer/Program: 2 Praca: 40 Energia: 20

 • Parlament (BP0002) :Czas produkcji: 5

Cegła: 15 Deski: 13 Cement: 15 Stal: 9 Kable: 4 Armatura: 4 Marmur: 15 Szkło: 10 Praca: 70 Energia: 40

 • Ministerstwo (BP0003) :Czas produkcji: 5

Cegła: 10 Deski: 7 Cement: 10 Stal: 6 Kable: 4 Armatura: 4 Marmur: 8 Szkło: 8 Komputer/Program: 1 Praca: 50 Energia: 20

 • Szkoła (BP0004) :Czas produkcji: 5

Cegła: 5 Deski: 4 belki_tartak: 2 Cement: 3 Stal: 3 Kable: 2 Armatura: 2 Marmur: 2 Szkło: 3 Praca: 15 Energia: 7 Papier: 1

 • Uniwersytet (BP0005) :Czas produkcji: 5

Cegła: 18 Deski: 17 Cement: 7 Stal: 5 Kable: 2 Armatura: 4 Marmur: 7 Szkło: 6 Komputer/Program: 2 Praca: 32 Energia: 15 Papier: 5

PODSTAWOWE SUROWCEEdytuj

 • Koń (PS0001) :ZP0081

Wymagane zabudowanie: Stadnina koni Czas produkcji: 5 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 1 sztuk, limit tygodniowy: 1 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Zboże: 4 Praca: 4

 • Zboże (PS0046) :ZP0011

Wymagane zabudowanie: Farma roślinna Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1

 • Mięso (PS0047) :ZP0012

Wymagane zabudowanie: Farma zwierzęca Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 2

 • Owoce/Warzywa (PS0048) :ZP0011

Wymagane zabudowanie: Farma roślinna Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1

 • glina (PS0049) :ZP0014

Wymagane zabudowanie: Zakład wydobywczy (glina, piaskownia, żwirownia, kamieniołom) Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1

 • minerał (PS0050) :ZP0014

Wymagane zabudowanie: Zakład wydobywczy (glina, piaskownia, żwirownia, kamieniołom) Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1

 • piasek (PS0051) :ZP0014

Wymagane zabudowanie: Zakład wydobywczy (glina, piaskownia, żwirownia, kamieniołom) Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1

 • żelazo (PS0052) :ZP0042

Wymagane zabudowanie: Kopalnia żelaza Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 18 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1 Energia: 1

 • węgiel (PS0053) :ZP0041

Wymagane zabudowanie: Kopalnia węgla Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1 Energia: 1

 • ropa naftowa (PS0054) :ZP0016

Wymagane zabudowanie: Szyb wiertniczy Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 4 sztuk, limit tygodniowy: 15 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 2 Energia: 1

 • Plastik (PS0055) :ZP0050

Wymagane zabudowanie: Rafineria (asfalt, plastik, chemia) Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 4 sztuk, limit tygodniowy: 15 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Ropa naftowa: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • Energia (PS0056) :ZP0030

Wymagane zabudowanie: Elektr_na rope Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 8 Limit dzienny: 48 sztuk, limit tygodniowy: 208 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 8 sztuk: Ropa naftowa: 1 Praca: 2

 • metale kolorowe (PS0058) :ZP0044

Wymagane zabudowanie: Kopalnia metali kolorowych Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 2 Energia: 1

 • Woda (PS0059) :ZP0015

Wymagane zabudowanie: Ujęcie Wody Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Praca: 1 Energia: 1

 • marmur (PS0062) :ZP0043

Wymagane zabudowanie: Kopalnia marmuru Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 20 sztuk, limit tygodniowy: 50 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 2 Energia: 2

 • drewno (PS0066) :ZP0065

Wymagane zabudowanie: Chata drwala Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 12 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 1

 • Ryby (PS0067) :ZP0013

Wymagane zabudowanie: Zakład rybacki z przetwórnią (mały) Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 2

 • Zioła (PS0072) :ZP0011

Wymagane zabudowanie: Farma roślinna Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Praca: 2

SUROWCE ZŁOŻONEEdytuj

 • armatura (ZS0033) :Wymagane zabudowanie: Cegielnia

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Stal: 1 Plastik: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • szkło (ZS0031) :Wymagane zabudowanie: Huta stali i szkła

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Piasek: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • cegla (ZS0030) :Wymagane zabudowanie: Cegielnia

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Glina: 1 Praca: 1

 • kable (ZS0032) :Wymagane zabudowanie: Fabryka (maszyny proste, złożone, kable, cement)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Plastik: 1 Metale kolorowe: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • stal (ZS0034) :Wymagane zabudowanie: Huta stali i szkła

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Żelazo: 1 Węgiel: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • papier (ZS0035) :Wymagane zabudowanie: Tartak

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Deski: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • asfalt (ZS0036) :Wymagane zabudowanie: Rafineria (asfalt, plastik, chemia)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Cement: 1 Minerał: 1 Piasek: 1 Ropa naftowa: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • Żywn. restauracja (ZS0038) :Wymagane zabudowanie: Restauracja

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Zboże: 1 Mięso/Nabiał: 1 Owoce/Warzywa: 1 Ryby: 1 Sok/Wino: 75 Piwo: 25 Praca: 4 Energia: 2

 • Żywn.rest wykwintna (ZS0037) :Wymagane zabudowanie: Restauracja wykwintna

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Zboże: 2 Mięso/Nabiał: 2 Owoce/Warzywa: 1 Ryby: 1 Sok/Wino: 50 Piwo: 50 Praca: 6 Energia: 2

 • komputer_program (ZS0039) :Wymagane zabudowanie: Fabryka wysokiej technologii(maszyny wysokiej technologii, komputer/program)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Plastik: 1 Praca: 2 Energia: 2

 • maszyna_prosta (ZS0040) :Wymagane zabudowanie: Fabryka (maszyny proste, złożone, kable, cement)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Stal: 1 Kable: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • maszyna_zlozona (ZS0041) :Wymagane zabudowanie: Fabryka (maszyny proste, złożone, kable, cement)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Stal: 1 Kable: 1 Plastik: 1 Praca: 2 Energia: 2

 • maszyna_wysokiej_technologii (ZS0042) :Wymagane zabudowanie: Fabryka wysokiej technologii(maszyny wysokiej technologii, komputer/program)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Kable: 1 Komputer/Program: 1 Plastik: 1 Praca: 3 Energia: 3

 • cement (ZS0043) :Wymagane zabudowanie: Fabryka (maszyny proste, złożone, kable, cement)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Minerał: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • Sok/Wino (ZS0044) :Wymagane zabudowanie: Wytwornia win i sokow

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Owoce/Warzywa: 1 Praca: 1

 • Piwo (ZS0064) :Wymagane zabudowanie: Browar

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Zboże: 3 Praca: 1

 • zywnosc_market (ZS0068) :Wymagane zabudowanie: Sklep (hurtownia lub supermarket)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Zboże: 1 Mięso/Nabiał: 1 Ryby: 1 Sok/Wino: 100 Praca: 2 Energia: 1

 • Chemia (ZS0071) :Wymagane zabudowanie: Rafineria (asfalt, plastik, chemia)

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Minerał: 2 Ropa naftowa: 1 Praca: 1 Energia: 2

 • Lekarstwa (ZS0073) :Wymagane zabudowanie: Apteka

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Praca: 2 Energia: 1 Chemia: 1 Zioła: 2

 • deski (ZS0045) :Wymagane zabudowanie: Tartak

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 5 Limit dzienny: 10 sztuk, limit tygodniowy: 20 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 5 sztuk: Drewno: 5 Praca: 1 Energia: 2

 • belki_tartak (ZS0047) :Wymagane zabudowanie: Tartak

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 5 Limit dzienny: 5 sztuk, limit tygodniowy: 15 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 5 sztuk: Drewno: 5 Praca: 1 Energia: 2

 • Beton (ZS0046) :Wymagane zabudowanie: brak

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 2 Limit dzienny: 8 sztuk, limit tygodniowy: 20 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 2 sztuk: Cement: 1 Piasek: 4 Praca: 1 Energia: 1 Woda: 55

 • Materiał wybuchowy (ZS0001) :Wymagane zabudowanie: Fabryka materiałów wybuchowych

Czas produkcji: 5 Ilość sztuk produkowanych naraz: 1 Limit dzienny: 3 sztuk, limit tygodniowy: 10 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 1 sztuk: Plastik: 1 Minerał: 1 Praca: 5 Energia: 1

 • Ładunki odkrywkowe (ZS0002) :Wymagane zabudowanie: Fabryka materiałów wybuchowych

Czas produkcji: 3 Ilość sztuk produkowanych naraz: 100 Limit dzienny: 300 sztuk, limit tygodniowy: 1000 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 100 sztuk: Plastik: 1 Minerał: 1 Ropa naftowa: 1 Praca: 10 Energia: 2

 • Karabin (ZS0003) :Wymagane zabudowanie: Fabryka Zbrojeniowa

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 10 Limit dzienny: 20 sztuk, limit tygodniowy: 100 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 10 sztuk: Stal: 2 Drewno: 1 Praca: 1 Energia: 1

 • Amunicja_k (ZS0004) :Wymagane zabudowanie: Fabryka Zbrojeniowa

Czas produkcji: 1 Ilość sztuk produkowanych naraz: 400 Limit dzienny: 800 sztuk, limit tygodniowy: 1200 sztuk Składniki potrzebne do wyprodukowania 400 sztuk: Stal: 1 Praca: 1 Energia: 1 Materiał wybuchowy: 1

LINKIEdytuj

Strona SSS

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki