FANDOM


Dane ogólneEdytuj

Służba Bezpieczeństwa Mandragoratu Wandystanu - służba specjalna - wywiad i kontrwywiad Wandystanu. Powstała w wyniku uchwalenia Ustawy z dnia 12 lutego 2006 r. o Służbie Bezpieczeństwa.

ZadaniaEdytuj

 • Uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego;
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu;
 • Ochrona zagranicznych przedstawicielstw Księstwa Sarmacji i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu;
 • Zapewnienie ochrony łączności z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi;
 • Rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
 • Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium;
 • Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
  • Szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
  • godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
 • Realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
 • Uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

AdministracjaEdytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Wydział I - Wywiad
 • Wydział II - Kontrwywiad
 • Wydział III - Nadbudowa:
  • pion I - uczelnie
  • pion II - artyści, intelektualiści, dzienikarze
  • pion III - partie polityczne
 • Wydział IV - Kościoły
 • Wydział V - Baza:
  • pion I - przemysł, środki produkcji
  • pion II - państwowe przedsiębiorstwa
  • pion III - siła robocza
 • Wydział VI - rolnictwo
 • Wydział A - szyfry
 • Wydział B - obserwacja
 • Wydział C - ewidencja i archiwa operacyjne
 • Wydział D - techniki operacyjne
 • Wydział E - perlustracja korespondencji
 • Wydział F - radiokontrwywiad
 • Wydział G - śledczy
 • Wydział H - paszportów
 • Wydział I - Studiów i Analiz

ZwierzchnictwoEdytuj

Przełożonym Służby Bezpieczeństwa jest Szef SB. Wydziałami kierują dyrektorzy, jednakże ich personalia, podobnie jak innych Funkcjonariuszy SB oraz Tajnych Współpracowników i Kontaktów Operacyjnych są tajne. Od początku powstania Szefem SB jest major Aleksander Keller.

Jawne działania SBMWEdytuj

W dniu 20 stycznia 2007 r. Decyzją Szefa SB zwolniono wszystkich Funkcjonariuszy SB i współpracowników oraz ogłoszono nabór do Służby. Tego samego dnia Szef SB odtajnił część archiwów SB dotyczących Księstwa Sarmacji. Z materiałów wynika, że Służba Bezpieczeństwa inwigliowała, jeszcze przed zjednoczeniem Sarmacji i Wandystanu, sojusznicze państwo nie tylko poprzez bierną obserwację listy dyskusyjnej, ale również inwigiliację partii politycznych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki