FANDOM


Katolicyzm Rotryjski (Kościół Rotryjski) - wspólnota powstała z połączenia SKCh i KKT jako Rotrio-Chrześcijaństwo. Rotrio-Chrześcijaństwo zostało podzielone na KKT, SKCh i KAK. Patriarcha Innocenty I postanowił odbudować Kościół. Nowe R-Ch jest kontynuacją poprzedniego, ale tworzą go tylko SKCh oraz KAK (bez KKT).

Dnia 14 czerwca 2008 Patriarcha Klemens II wydał Bullę Unam Sanctam Ecclesia Catholica Rotriana,która zmieniła nazwę Wspólnoty na Kościół Rotrio-Katolicki. Głową Rotrio-Katolicyzmu jest Patriarcha. Siedzibą Głowy Kościoła jest Państwa Kościelne Rotria. Patriarcha Innocenty I postanowił odbudować Kościół. Nowe R-Ch jest kontynuacją poprzedniego, ale tworzą go tylko SKCh oraz KAK (bez KKT). Stolicą Apostolską jest Państwo Kościelnego Rotria. Kościół służy tylko i wyłącznie odwzorowaniu hierarchii oraz klimatu Kościoła katolickiego w mikroświecie. Nie prowadzi żadnych działań ewangelizacyjnych. 

Zobacz też Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki