FANDOM


Reuel

Jednostka monetarna w Republice Interlandu. Po denominacji z 2008 dzielił się na 100 hundertów, jednak wskutek inflacji monety te straciły wartość. Obecnie, po ostrej reformie finansów publicznych wartość reuela utrzymywana jest na relatywnie stałym poziomie.

Banknoty i monety

Przed wymianą "starej" waluty w obiegu były banknoty o nominale 50, 20, 10, 5, a także rzadziej spotykane 2 i 1 reuelowe i monety 2, 1 reuelowe oraz 50, 20, 10, 5, 2, 1, 1/2 i 1/4 hundertowe. Tuż po denominacji w obiegu znalazły się banknoty 5, 2 i 1 reuelowe i 50 hundertowy, monety 20, 10, 5, 2, 1 i pół-hundertowe, a także grudki srebrne o standaryzowanej, mniejszej od pół-hundertowej, wartości. Kryzys finansowy spowodował jednak stopniowe wycofanie niższych nominałów i rewaloryzację lokat srebra, a także wprowadzanie banknotów i bicie monet o wyższych nominałach. Obecnie w obiegu są monety 1, 2, 5, 10, 20 i 50 reueli oraz banknoty 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 reueli.