FANDOM


Rada Księstwa Furlandii - najważniejszy organ władzy w Księstwie Furlandii. W skład Rady Furlandii wchodzi Kanclerz (jako jej Przewodniczący), wszyscy ministrowie, burmistrzowie miast furlandzkich oraz obywatele uhonorowani w ten sposób za aktywność i szczególne zasługi dla Księstwa. Rada stanowi prawo Księstwa poprzez uchwalanie ustaw. Może też uchylać Dekrety Książęce.

Obecnie pracami Rady kieruje Kanclerz Robert baron van Buuren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki