FANDOM


Paweł von Gratz
Kraj zamieszkania Dreamland
Funkcje publiczne Ambasador KD w Natanii i Brugii, Namiestnik Molandu, Senator
Tytuł honorowy wicehrabia
Znany również jako

Paweł von Gratz - obywatel Dreamlandu, były Minister Sprawiedliwości oraz były Kanclerz i Minister Sportu prowincji Morland. Poseł IP VI Kadencji, Minister Kultury i Nauki w Rządzie Łukasza Wakowskiego i Mateusza Muchaldo. Od 12 lipca 2006 Namiestnik Księstwa Morlandu. 6 sierpnia 2006 otrzymał tytuł szlachecki - sir. Założyciel, a obecnie były członek Zjednoczonych Demokratów. W dniu dzisiejszym członek POKD oraz Ambasador Królestwa Dreamlandu w Królestwi Natanii i Zjednoczonym Królestwie Brugii. Dyrektor Centralnego Instytutu Badania Opinii Publicznej. Były burmistrz morlandzkiego miasta Cintra.