FANDOM


Paweł Mariusz Milewski
Kraj zamieszkania Dreamland
Funkcje publiczne Uniwersytet Królewski w Dreamopolis Rektor
Tytuł honorowy brak
Znany również jako "Wiecznie Żywy" vel Aglastel

Paweł Wercyngetoryks Krieg d. Paweł Mariusz Milewski - Rektor Uniwerstytetu Królewskiego w Dreqmopolis). Poseł V kadencji Izby Poselskiej (startujący w wyborach uzupełniających z ramienia Stronnictwa Federalnego).