FANDOM


Partia Ludzi Inteligentnych - jedna z głównych i najstarszych partii w Scholandii

Charakter partiiEdytuj

  • Niegdyś wielki grecki filozof Platon w swoim znanym dziele „Politeia” skonstruował idealny model państwa, w którym wszyscy członkowie społeczeństwa czują się jako części wielkiej całości, jako poszczególne członki ciała, któremu na imię państwo. Kilkaset lat później inny mędrzec – chrześcijański teolog Paweł (Saul) powiedział, że jak w ciele każdy z członków ma swoje właściwe miejsce, tak samo i we wspólnocie ludzkiej każdy powinien spełnić właściwą dla niego rolę, zgodna ze zdolnościami i z powołaniem. Są więc ludzie, którzy pracują manualnie, są też pracownicy administracji, naukowcy, ludzie kultury i przedsiębiorcy. Są tez ci, którzy rządzą państwem. Platon nazywał ich „filozofami” i uważał, że właśnie „mędrcy” – ludzie doświadczeni i wykształceni powinni kierować państwem i odpowiadać za jego właściwe funkcjonowanie.
  • Partia Ludzi Inteligentnych ma zamiar wprowadzić ideał Platona w życie. Sądzimy więc, że nie każdy człowiek może i powinien rządzić (odrzucamy więc opinie Lenina, że nawet kucharka może rządzić państwem). Dla kierowania i koordynacji działalnością państwa jako wielkiej całości potrzebne są szczególne predyspozycje: doświadczenie, wykształcenie, tolerancja, zdolności organizacyjne, praworządność, lojalność, zdolność do pracy w zespole, stanowczość, pracowitość, zdolność przyjmowania krytyki, empatia i wytrwałość. Nie każdy bynajmniej posiada te wszystkie cechy, więc dążymy do tego, aby zgromadzić w szeregach naszej Partii tych, kto odpowiada tym wszystkim warunkom, tych, którzy są „filozofami” w sensie platońskim.
  • Podobnie jak Platon był prześladowany za swoje poglądy, PLI również jest często oskarżana o dążenia oligarchiczne i antydemokratyczne. Rzeczywiście, uważamy, że państwem powinna rządzić oligarchia (od. gr. oligos – „nieliczny”), która zrzesza ludzi, zdolnych do kierowania państwem, tych, od których zależy to, czy nasz piękny kraj – Scholandia będzie rozkwitał. Chcemy, aby do nas dołączyli się nie ci, którzy chcą wszystko na raz zmienić, którzy wszystko krytykują i poszukują nowinek, tylko ci, którzy znają się na swojej pracy, prawdziwych fachowców, których nieraz nie zauważamy, ale od których zależy nasz dobrobyt.
  • PLI zatem dąży do zgromadzenia w swoich szeregach elity kraju, tych, którzy chcą wspólnie z nami budować Scholandię, tak jak budowaliśmy ją już kilka ostatnich kadencji Parlamentu jako partia, która wygrała wybory parlamentarne i tworzyła kolejne Rządy Królewskie.
  • Naszą dewizą jest hasło: „Rozwój i Dobrobyt”. Nie dążymy do gwałtownych zmian, ani do rewolucji, chcemy utrzymać to, co jest dobre i nadal prowadzić Scholandię na drodze łagodnej ewolucji do pełnego rozwoju i potęgi!

Członkowie honorowi oraz główniEdytuj

StronyEdytuj

Strona Partii Ludzi Inteligentnych

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki