FANDOM


Nordata (tech. Kontynent Północny) - oficjalna nazwa kontynentu położonego w północnej i północno-wschodniej części v-świata. Jeden z największych kontynentów świata wirtualnego i największy zwarty kontynent mikroświata.

Mapa Nordaty (Muratycki Instytut Map - stan na 11 listopada 2018 roku)

Mapa Nordaty - 11-11-2018
MapaSatNordata


Państwa

Stan na 29.01.2019

Państwa historyczne

  • Parlandia (od 2008 roku produkuje nieregularne niskie ilości postów)

Terytoria

Prawie wszystkie tereny obpp w Nordacie to terytoria upadłych państw.  

Do Nordaty zalicza się subkontynent Sambanafrykę.  

Historia

Obszar zaliczany obecnie do Nordaty. Składa się z kilku części które długo istniały poza zaznaczeniem na mapie v-świata. Wiele historii i odkryć omijało badania geograficzne i naukowe. Lecz mowa o istnieniu Nordaty jest bardzo stara. Pierwszym obszarem były wyspy Valhalli. Wyspa Izborska lub wyspa Anarchorealisty, Obszar Carstwa Rosyjskiego, obszar historyczny Gothica, obszar Wysp Rohańskich, oraz tak zwana wyspa niemiecka lub pruska. (...)

Idea jednego forum

Pod koniec lipca 2018 roku, Hewret von Thorn zaproponował, aby Republika Bialenii, Federacja Brodryjska i Unia Trzech Narodów działały na jednym forum, podzielonym na trzy kategorie dla każdego państwa. Pomysł przyjęła administracja tychże państw i nowe forum zostało utworzone już 9 sierpnia. Znajdowały się na nim wszystkie dane z poprzednich for, więc żadne państwo nie ucierpiało tragicznie na przenosinach. Do przyłączenia się na nowopowstałe forum zapraszano wiele państw, lecz żaden kraj nie przyjął propozycji.

(...)

Gdy w środku sierpnia Jan Lubomirski-Dostojewski zmienił ustrój Bialenii na monarchię i zastanawiał się nad włączeniem państwa do Brodrii, wrócili nieaktywni obywateli Republiki Bialeńskiej i zaczęli działać na swoim starym forum. Następnie wycofała się Brodria. Dane obydwu państw zostały usunięte z forum i cały pomysł legł w gruzach.