FANDOM


Littendorff-baron
Muggler Olav Littendorff
ObywatelstwoDreamland
Brugia
Tytułarcyksiążę (Brugia)
baron (Dreamland)
Flaga Król Brugii
Okres panowania4 II 2004 - 20 II 2004
PoprzednikMaksymilian I von Gryf
NastępcaMaksymilian I von Gryf
Fdreamland Marszałek Izby Poselskiej VIII kadencji
Okres urzędowania9 III 2007 - 11 V 2007
PoprzednikPablo von Neumann
NastępcaPaweł von Kopp-Ostrowski
PartiaStronnictwo Federalne


Muggler Olav Littendorff. Dreamlandzki polityk i dziennikarz. W Brugii arcyksiążę. W przeszłości trzykrotnie Kanclerz, oraz Król (4 II 2004 - 20 II 2004), ponadto SDIiP, SKNiE i SGPiS (w różnych okresach). Założyciel Arcyksięstwa Matlandii. Przeprowadził Powstanie Matlandzkie.

Działalność w Dreamlandzie