FANDOMAustro-Węgry - Monarchia Austro-Węgierska, Królestwa i Kraje w Radzie Państwa Reprezentowane wraz z Krajami Korony Świętego Stefana - istniejące od 24 kwietnia 2005 r. wirtualne państwo. Jest budowane na wzór historycznej C. i K. Monarchii, jednak z zachowaniem zasad właściwych dla mikronacji. 

Austro-Węgry
Monarchia Austro-Węgierska
Godło Austro-Węgier do 1915 roku
Flaggepng ssnpxwx
Język(i) urzędowe polski
Stolica Wien, Budapest
Ustrój polityczny dualistyczna monarchia konstytucyjna
Głowa państwa
Cesarz i Król Leopold August
Szef Rzadu
Przewodniczący Rady Nadzwyczajnej Jan von Maikowski
Religia państwowa brak
Uzyskanie niepodległości 24 kwietnia 2005
Waluta 1 korona (Kr) = 100 halerzy lub fillerów
Hymn państwowy Volkshymne
Kod samochodowy A, H
Domena internetowa [1]

PołożenieEdytuj

Monarchia Austro-Węgierska to jeden z największych terytorialnie krajów świata oraz Ostii, czyli Kontynentu Wschodniego. Obszar Monarchii rozciąga się na niemal sześciuset osiemdziesięciu tysiącach kilometrów kwadratowych. W Austro-Węgrzech panuje klimat umiarkowany, choć występują między jej poszczególnymi częściami znaczne różnice. Zasadniczo, podzielić można ów obszar na trzy "pasy": południowy, środkowy i północny.

Pas południowy obejmuje kraje nadmorskie i południową część Tyrolu, charakteryzuje się klimatem łagodnym i dość ciepłym. Środkowy to z kolei idealny region dla uprawy wszelkiej maści zbóż i winorośli (zwłaszcza na Wielkiej Nizinie Węgierskiej!) - do niego zalicza się większość obszaru Monarchii. W pasie północnym znajdują się północne Czechy i cały obszar Galicji. Jest to ziemia najchłodniejsza i najsurowsza dla upraw - nie udaje się tu (poza pewnymi wyjątkami) na przykład uprawa winorośli.

W około 3/4 obszar Monarchii jest górzysty, wyróżnia się tu trzy główne systemy górskie: Alpy, podgórze niemieckie i Karpaty. Monarchia dysponuje też bogatą siecią rzek, z których najważniejszą jest, oczywiście, Dunaj.

UstrójEdytuj

Najwyższym prawem Monarchii Austro-Węgier jest Ugoda, która stanowi gwarancję jedności Monarchii. Dodatkowo zarówno Królestwa i Kraje w Radzie Państwa Reprezentowane jak i Kraje Korony Świętego Stefana posiadają swoje konstytucje.

Trójpodział władzy prezentuje się następująco:

  1. Władza wykonawcza:
  • Jego Cesarska i Królewska Mość
  • Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości

    2. Władza ustawodawcza: 

  • Parlament, składający się z 3 deputowanych. Dodatkowo, części składowe Monarchii mogą w drodze umowy ustalić zasady obsadzania wspólnego Parlamentu przez członków izb niższych parlamentów części składowych.

     3. Władza sądownicza:

  • C. i K. Sąd


Politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa prowadzi Rząd. Rola Monarchy została ograniczona do funkcji reprezentacyjnej, chociaż zachował swoje specjalne uprawnienia jak chociażby wydawanie dekretów z mocą ustawy. To Monarcha desygnuje kandydata na Premiera, który następnie musi wygłosić expose i uzyskać wotum zaufania od Parlamentu. Obecnie na podstawie Cesarskiego i Królewskiego Dekretu o Rządzie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, zajmuje się on działami administracji rządowej, ich podział między ministerstwa jest ruchomy.

Dom PanującyEdytuj

Dom Habsburgów Lotaryńskich nie ma tej wielkości, jaką posiadał w historii realnej, jednak cały czas się rozwija. Obecnie seniorem rodu jest Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II. Ma czterech synów: Karola, Fryderyka Wilhelma - którego jednak wydziedziczył za ordynarne zachowanie wobec kobiet - oraz Jerzego I. Czwartym pozostaje JCKM Maksymilian Teodor I. JCKW Franciszek Józef II ma również wnuków - Rudolfa, syna arcyksięcia Karola oraz Franciszka Ferdynanda , syna arcyksięcia Jerzego. Jednak zgodnie z prawem Monarchii Austro-Węgierskiej nawet tak wysoka pozycja w rodzie nie daje im żadnych gwarancji na objęcie tronu w przyszłości, ponieważ Monarcha imiennie mianuje swojego następcę. 

Podział administracyjnyEdytuj

Mapauh1

Podział administracyjny Austro-Węgier
Sposób sprawowania rządów w Monarchii Austro-Węgier na przestrzeni historiiEdytuj

W całej historii Monarchii Austro-Węgier generalnie wyróżniamy dwa sposoby sprawowania władzy:

  1. Centralny, który opiera się przede wszystkim na istnieniu centralnych jednostek władzy ustawodawczej i wykonawczej, której decyzje obowiązują w każdym zakątku państwa,
  2. Dualistyczny I, który opiera się na istnieniu odrębnych jednostek władzy ustawodawczej i wykonawczej dla Przed- i Zalitawi. Monarcha przy takim systemie rządów posiadał o wiele większe uprawniania. Istniały także "urzędy wspólne": Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Wojny i Ministerstwo Skarbu. Ich szefów mianował Monarcha - ich działania dotyczyły całego państwa.
  3. Dualistyczny II, który zwiększył nieco rolę centralnej administracji, tak aby uelastycznyć wykonywanie władzy. Ten system utrzymał się do dziś.

Pierwsi szefowie rządu centralnego nosili tytuł Kanclerza. Od 2006r. szef rządu nosi miano Premiera i nic nie zapowiada, aby do nazwy "Kanclerz" kiedykolwiek powrócono. W tym samym roku wprowadzono omawiany wyżej dualistyczny system rządów, co nie przyniosło pozytywnych skutków. Wybuchały konflikty między rządami Za- i Przedlitawi. Drastycznie zahamował się rozwój Krajów Korony Świętego Stefana.

Widząc pogłębiającą się zapaść polityczno - administracyjną państwa postanowiono powrócić do centralnego sposobu rządzenia. Finalizacją tego pomysłu było wejście w życie 1 stycznia 2008r. nowej Ugody, która oficjalnie powoływania do istnienia Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Pierwszym centralnym premierem został Victorio Mortuus - dotychczasowy szef rady ministrów Zalitawi.

W 2011 roku przyjęto nową Ugodę oraz konstytucję austriacką i węgierską, tworzące Prawa Fundamentalne. Wszystkie te dokumenty bazowały na dualizmie, lecz czerpały z korzyści centralizmu, tworząc bardziej elastyczną sytuację; definiowały też na nowo niektóre pojęcia, systematyzując je. Ponadto, konstytucje części składowych Monarchii oddawały specyfikę tychże krajów.

Symbole Monarchii Austro-WęgierEdytuj

Godło Edytuj

Godło Austro-Węgier do 1915 roku

Godło Austro-Węgier

"Godłem Wielkim Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek dwugłowego czarnego orła w koronie, z wpisanymi heraldykami prowincji i krajów Monarchii, na piersi herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich, trzymający z lewej strony miecz, z prawej jabłko; nad orłem cesarska korona.


Flaga Edytuj

Flaggepng ssnpxwx

Flaga Austro-Węgier.

"Przez flagę Monarchii Austro-Węgierskiej rozumie się austro-węgierską banderę handlową." (Art. 11 us. 4 Ugody)


Hymn Edytuj

I.
Boże wspieraj, Boże ochroń
Nam Cesarza i nasz kraj!
Tarczą wiary rządy osłoń
Państwu Jego siłę daj!
Brońmy przodków Jego koron
Zwróćmy wroga wszelki cios
Bo z Habsburgów tronem złączon
Jest na wieki Austrii los!

II.
Obowiązkom swoim wierni
Strzeżmy pilnie świętych praw
W ich obronie niech się spełni
powołanie do cnych spraw!
Pomni, jak to skroń żołnierza
Świetnie zdobi lauru krzew
Nieśmy chętnie za Cesarza,
Za Ojczyznę mienie, krew!

III.
Ludu pilnej pracy zbiory
Niech osłania zbrojna moc
Niechaj kwitną ducha twory
Niech rozświetla światło noc!
Austrii Boże daj wsławienie
Na szczyt chwały racz ją wznieść
Słońca swego skłoń promienie
Ku jej chwale, na jej cześć!

IV.
Spólność, jedność powołania,
Niech przenika wszystek lud,
Bo złączonych sił działania
Zdolne przemóc wszelki trud.
Dążąc społem ku celowi,
Chciejmy bratnio siły zlać,
Szczęść Monarsze, szczęść Krajowi,
Austria będzie wiecznie trwać!

Linki Edytuj


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki