FANDOM


Koncepcja autorstwa dreamlandzkiego naukowca prof. Łukasza Iliji Pietraczuka, zgodnie z którą warunkiem uznania społeczności wirtualnej za mikronację jest istnienie możliwości dokonywania wirtualnych transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy jej członkami (kryterium ekonomiczne), ogłoszenie się przez tą właśnie grupę wirtualnym państwem (kryterium wolitywne) oraz uznanie przez inne państwo spełniające warunek ekonomiczny (kryterium dyplomatyczne). Termin mikrouniwersalizm po raz pierwszy pojawił się w pracy pt. "Co to znaczy państwo wirtualne?" opublikowanej w Dreamlandzie w 2002 roku. Mikrouniwersalizm zakłada potrzebę ujednolicania standardów dla wszystkich państw wirtualnych, aby możliwa była ich pełna interakcja oraz możliwość ich łatwego porównywania. Największy nacisk kładziony jest na tworzenie i integrację rozbudowanych systemów gospodarki umożliwiających symulację wirtualnej gospodarki.

Na rzecz mikrouniwersalizmu działało założone w 2002 roku przez prof. Pietraczuka Dreamlandzkie Towarzystwo Mikrouniwersalistyczne. Od 2006 roku na rzecz mikrouniwersalizmu działa brugijsko-natańska Organizacja Mikroświatowych Standardów "Ormista".

Bibliografia Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki