FANDOM


Micro-socjalistycznych Pakt (w skrócie 'PSM' rosyjskie Социалистическая Пакт Микронаций w skrócie ПСМ ) jest organizacji międzynarodowych, w skład której wchodzą 4 mikronacje z całej Europy.

Państwa Członkowskie

 • Meknijski Federacja
  • Nissiiski Republika
  • Socjalistyczna Republika Warglowski
  • Meknijski Korea
 • Federacji czechosłowackiej
  • Republika Czeska
  • Morawski Republika
  • Republika Słowacka
 • Templar Królestwo
 • Republika Wensleydale

Państwa Obserwatorzy

 • Gildia stan Alaric