FANDOM


MetaMaskarada (wyraz zbudowany z dwóch słów: metafizyczny - pozazmysłowy, trudny do zrozumienia; maskarada - zabawa, której uczestnicy występują w przebraniach i maskach).

Przeszłość

MetaMaskarada powstała jako pismo poświęcone tematyce kulturalno-naukowo-sportowo-filozoficzno-obyczajowo-humorystycznej. Pierwszy numer wydano w sierpniu/wrześniu 2005 r., gdy redakcja pisma mieściła się jeszcze w morlandzkiej Satrinie. Tam bowiem zamieszkiwał ówczesny redaktor naczelny, a wprzody założyciel pisma, Kaworu Nagisa.

Następnie, w październiku wyszedł numer drugi pisma, który składał się już z 13 działów (pierwszy składał się jedynie z 7) i zawierał w sumie: 11 artykułów, 2 opowiadania, 3 wiersze, 2 wywiady i obszerny dział newsów.

W listopadzie redaktorem naczelnym zostaje Alchien de Archien, ale wydanie numeru trzeciego nie dochodzi do skutku.

Teraźniejszość

Obecnie MetaMaskarada zawiesiła działalność, zaś redaktorem na powrót został Kaworu Nagisa.

Przyszłość

Planuje się wznowienie działalności gazety w najbliższej przyszłości.

Strona pisma: MetaMaskarada