FANDOM


Mateusz Conory Shakur
Kraj zamieszkania Dreamland
Funkcje publiczne Marszałek Armii Królewskiej
Tytuł honorowy wicehrabia
Znany również jako Mateusz van Żukowski

Mateusz Conory Shakur - urodzony 26 października 2005 roku w Segalijskim szpitalu im. króla TomBonda I przy ulicy Artura Piotra 3 jako Mateusz van Żukowski. Kiedy tylko JKW Artur I Piotr podpisał jego paszport, zaczął ubiegać się u ówczesnego Namiestnika Koronnego Księstwa Furlandii Księcia Seniora Krzysztofa Roena o stanowisko burmistrza. Jednakże Książę Senior odszedł z piastowanego stanowiska i nie zdążył go nominować. Zrobił to dopiero następny namiestnik, Książę Senior sir Łukasz Trecio dnia 20 listopada 2005 roku.

Furlandia i Rząd Królewski

Burmistrz od razu zabrał się do pracy. Uruchomił stronę miasta oraz zaczął inne działania. W styczniu 2006 roku został członkiem Stronnictwa Federalnego. Z ramienia stronnictwa startował do Izby Poselskiej VI kadencji. Został wybrany Posłem. Od dnia 8 marca 2006 roku Wiceminister Pracy w Rządzie Królewskim. Od 9 marca 2006 roku Wicemarszałek Izby Poselskiej. Od 13 kwietnia 2006 Minister Pracy. Dnia 6 Sierpnia 2006 nobilitowany przez króla Pawła I. Od 6 września 2006 po likwidacji Ministerstwa Pracy zostaje wiceszefem MFiG. Nie wchodzi do następnych rządów, zajmuje się pracą Burmistrza i studiami (zostaje magistrem netowym prawa).

Surmala i Sąd Królewski

Postanowieniem Królewskim z dnia 10 kwietnia 2007 roku zostaje Asesorem SK, podejmuje dalsze studia na UKD z zamiarem zostania doktorem. Praca w sądzie staje się jego pasją. Dnia 12 kwietnia 2007 roku Paweł I nobilituje go do tytułu barona. Od 19 czerwca Sędzia Sądu Królewskiego. Z okazji Święta Królestwa (1 sierpnia) 2007 r. wyniesiony do godności wicehrabiego. 30 października 2007 usunięty ze stanowiska burmistrza Segali. (po ponad dwuletnim sprawowaniu tej funkcji). W styczniu 2008 r. przeniósł się do Surmali, został Burmistrzem miasta Maribor i Dyrektorem Departamentu Spraw Wewnętrznych (6 stycznia). Z powodu bierności odwołany.

Furlandia i Sad Prowincji

Po nieudanej pracy w Surmali przeniósł się z powrotem do Furlandii, ciągle pracując w Sądzie Królestwa. Postanowieniem Królewskim z dnia 30 sierpnia 2008 roku zostaje powołany na funkcję Prezesa Sądu Prowincji. Rozpoczął jego kreację (stanowisko nie było obsadzane od kilku lat). 8 października zakończył w Sądzie Prowincji pierwszą sprawę nieprocesową (potem prowadził kilka procesów). Dnia 28 października 2008 roku zostaje Gonfanonierem (furlandzki odpowiednik Burmistrza) Segali. 25 czerwca 2009 roku na stanowisku Prezesa Sądu Porwincji zastępuje go przyszły król - Robert van Buuren. Dnia 19 lutego 2009 kończy sprawowanie urzędu sędziowskiego.

Armia Królestwa Dreamlandu

Również 19 lutego 2010 roku zostaje Marszałkiem Armii Królestwa Dreamlandu. Rozpoczyna reorganizację AKD po odejściu poprzednika wraz z całą kadrą oficerską. Już 21 lutego powołuje pierwszego od dawna Dowódcę Marynarki Wojennej. Tego samego dnia nakreśla nową strukturę Sił Zbrojnych oraz dokonuje reformy stopni wojskowych. To nie koniec zmian, które zamierza wprowadzić. Ich efektów nie da się jeszcze empirycznie ocenić.