FANDOM


Marcel Hans
Kraj zamieszkania Trizondal
Funkcje publiczne Gerant
Tytuł honorowy Wicehrabia
Znany również jako Marcel

Marcel Hans - jeden z ojców założycieli Księstwa Trizondalu oraz później RSiT. Był pomysłodawcą i współorganizatorem I. V-mundialu oraz V-mundialu 7. edycji.  Jest znany również jako autor pomysłu V-Światowego Kongresu Intelektualistów.  Obecnie obywatel Trizondalu. 

Jest mężem Katarzyny van der Ice-Hans oraz ojcem Krzysztofa Hansa (dawniej Polanda) i Roberta Dąbskiego-Hansa.

Działalność o profilu międzynarodowym

Instytucje międzynarodowe

Marcel Hans był szefem Departamentu Kultury i Nauki OPM w roku 2011 podczas kadencji Sekretarza Generalnego Kryspina von Lichtensteina. Wcześniej był działaczem Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz Mikronacyjnej Organizacji Kartograficznej. Jeszcze w roku 2008 pełnił on funkcję przedstawiciela Trizondalu w UKW. Na funkcjach pozostawał aktywny i starał się wdrażać swoje cele.


Inne

W roku 2012, w listopadzie był jednym z organizatorów V-Światowego Kongresu Intelektualistów, który stał się imprezą o znaczeniu międzynarodowym. Oprócz tego wydaje Gazetę Górniczą, która zajmuje się problemami różnych mikronacji. Swego czasu był autorem Czerwonego Sztandaru. Jest osobą bardzo powszechnie znaną w v-świecie.

Życiorys

Początki w v-świecie

V-urodził się 02 listopada 2006r. w Konsulacie Tyrencji i Luminatu, w tedy w Królestwie Tyrencji. Jednak szybko, bo już po 6 dniach przeprowadził się do Wolnego Państwa Wilkinia, pozostając redaktorem Faktów i Mitów Tyrencji. W Wolnym Państwie Wilkinia został Senschellem, czyli ministrem spraw zagranicznych. Już od początku cechował się dużą aktywnością. W wyniku powolnego upadku Wilkinii, przeniósł się do Zongyi, a później Zongyjskiej Republiki Demokratycznej.


Księstwo Trizondalu (2007-2009)

Razem z Marcinem I, Krzysztovem von Latoo i Pawłem de Warnacem założył Królestwo Trizondalu, którego stał się premierem. W wyniku próby zamachu stanu, dokonanej przez Manina, stracił stanowisko aby je odzyskać kilka dni później już w Księstwie Trizondalu. Po zawarciu unii między Księstwem Sarmacji, a Księstwem Trizondalu stracił stanowisko premiera. Został wybrany w czerwcu 2007rokuSenatorem Księstwa Sarmacji. Po wielkiej reformie konstytucyjnej z 9 sierpnia 2008 roku został Legatem Kolegium Książęcego, a później Przewodniczącym Kolegium Książęcego. 16 marca został powołany na 2-miesięczną regencję w Księstwie Trizondalu, w wyniku której powołał do życia Komisję Kultury, zajmującą się wprowadzeniem języka trizondalskiego. Był pomysłodawcą Sejmu Wielkiego oraz autorem systemu prawnego Trizondalu. Marcel Hans już wtedy kojarzony był z przywiązaniem do Dalmencji. Po abdykacji JKM Marcina I 29 października 2008 roku został Księciem Trizondalu i funkcję te sprawował aż do powstania RSiT.


RSiT (2009-2010)

Czynnie uczestniczył w negocjacjach nt. zjednoczenia Sclavinii i Trizondalu w Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu. Był jednym z członków Konstytuanty. Po rozpisaniu wyborów na Prezydenta, jako jedyny stworzył program wyborczy. Został wybrany na I Prezydenta Rzeczpospolitej z ok. 56% poparciem. Był jednym z założycieli Socjalistycznej Partii Pracy oraz wielokrotnym członkiem rządu i parlamentu RSiT. Początkowo nie identyfikował się z ruchem popierającym odłączenie RSiT od Sarmacji (rok 2009). Później jego stanowisko w tej sprawie radykalizowało się i w maju 2010 roku był całkowicie za niepodległością jego ojczyzny. Później pełnił funkcję członka Kolegium Wykonawczego RSiT (organu pełniącego funkcję głowy państwa). Popierał wybranie Marcina Palczaka na króla RSiT. W grudniu 2010 roku padł ofiarą ataków ze strony klonów Emila Potockiego oraz członków jego i Jana Dmowskiego y Potockiego partii. Był wielkim przeciwnikiem secesji Sclavinii, która miała miejsce 20 grudnia 2010 roku.


Królestwo Trizondalu (2011-2012)

7 stycznia 2011 roku jako ostatni władcy dawnego Trizondalu stał się z mocy prawa Królem Trizondalu. Zgodnie z dżentelmeńską umową 15 stycznia tego samego roku abdykował by funkcję głowy państwa mógł pełnić JKM Marcin I. On natomiast zajął się rozwijaniem Gubernatorstwa Dalmencji oraz swoich inicjatyw prywatnych w Trizondalu. Kontynuował także wydawanie Gazety Górniczej. W związku z problemami z internetem od sierpnia 2011 aż do końca lutego 2012 roku był bardzo mało aktywny. Jego konflikt personalny przyczynił się do abdykacji władcy JKM Tomasza I.


Państwo Trizondalskie (trwa)

Po abdykacji JKM Tomasza I został Naczelnikiem Królewskim i po wiążącym referendum zajął się wprowadzeniem struktur republikańskich w życie prawne i społeczne królestwa. Udało mu się to dzięki wspólnej pracy nad nową, republikańską konstytucją. Później pełnił dalej funkcję zarządcy Dalmencji oraz założył Koleje Trizondalskie TriBahn. Wspierał wszystkich dotychczasowych prezydentów Trizondalu radą i czynem. Wciąż kontynuuje wydawanie Gazety Górniczej, ale już rzadziej niż kiedyś. W listopadzie 2012 roku brał udział w organizacji V-Światowego Kongresu Intelektualistów i dokonał podsumowania tego międzynarodowego szczytu.


Działanie w innych mikronacjach

Oprócz działania w Trizondalu Marcel Hans posiadał swego czasu także obywatelstwo Księstwa Sarmacji oraz Republiki Victorii. Udzielał się tam aktywnie i wciąż zagląda na fora tych państw. Oprócz tego posiada swoje konta w wielu różnych mikronacjach, ale nie przegląda ich na bieżąco.


Pełnione funkcje

Marcel Hans pełnił w swoim v-życiu bardzo wiele różnych funkcji, oto najważniejsze z nich:

 • Przewodniczący Komisji Kultury
 • Członek Komisji Języka
 • Poseł na Sejm Wielki
 • Książę Trizondalu
 • Król Trizondalu
 • Burmistrz Rottery
 • Regent Księstwa Trizondalu
 • Premier Księstwa Dalmencji
 • Premier Królestwa (później Księstwa) Trizondalu
 • Minister spraw zagranicznych Wolnego Państwa Wilkini
 • Minister spraw zagranicznych Zongyjskiej Republiki Demokratycznej
 • Minister spraw zagranicznych Zongyi Ludowej
 • Minister spraw wewnętrznych Księstwa Trizondalu
 • Minister Kultury Republiki Tropicany
 • Delegat MUP
 • Członek Komisji Organizacyjnej v-mundialu
 • Senator Księstwa Trizondalu
 • Przedstawiciel Księstwa Trizondalu w UKW
 • Prezydent RSiT
 • Pierwszy Trybun RSiT
 • Naczelnik Królewski Trizondalu
 • I wiele innych

Poprzednik

Robert Schmitz

Prezydent Trizondalu

12.05.2013-12.08.2013

Następca

Marcin Sokołowicz