FANDOM


Maciej Faron
Kraj zamieszkania Biedna Republika Ciprofloksji
Funkcje publiczne Nadrządca Kożunu Siemianowickiego
Tytuł honorowy towarzysz
Znany również jako Faron

Maciej Faron-jest obywatelem oraz nadrządcą Kożunu Siemianowickiego w Biednej Pepublice Ciprofloksji

W przeszłości piastował wiele ważnych funkcji- od prezydenta i założyciela Wolnego Miasta Micropolis po członka rządu w Wysokogórskiej Republice Elfidy, Królestwie Elderlandu, czy Natanii.