FANDOM


Ludowa Republika Magnifikatu - nowoczesne państwo socjalizmu demokratycznego powstałe 22 lipca 2017 jako minenacja, a od 2 grudnia 2018 r. jako mikronacja.

Nazwa

Ludowa - przypomina o ustroju socjalistycznym,

Republika - mówi o tym, że władza jest wybierana przez wyborców na określony czas,

Magnifikatu - oznacza nawiązanie do słów Pisma Świętego zaczynającego się od słów: "Magnificat anima mea Dominum" - co znaczy- "Wielbi dusza moja Pana". Słowo "Magnifikat" nawiązuje do nauki chrześcijańskiej.

Geografia

Terytorium Ludowej Republiki Magnifikatu obejmuje cały serwer, na którym się znajduje, więc znajdują się w niej wszystkie możliwe biomy spotykane w Minecrafcie.

O geografii kraju można usłyszeć w jednej z patriotycznych pieśni:

"Wśród wzgórz Magnifikatu, oraz plaż i gór, lasów..."

Historia

Historia Ludowej Republiki Magnifikatu jest podzielona na dwa etapy:

Pierwsza Republika - trwająca od 22 listopada 2017. W tym czasie państwo znajdowało się na publicznym serwerze na jednej z działek. Był to czas obfitej pracy, dobrych plonów i świetnej zabawy.

Druga Republika - trwająca od zakończenia Pierwszej Republiki do dziś. Znajduje się ona na własnym serwerze.

Ustrój

Ludowa Republika Magnifikatu jest republiką parlamentarną, która wyróżnia się swoim ustrojem na tle innych państw. Władza utrzymuje połączenie kilku ideologii: socjalizmu demokratycznego i socjalizmu chrześcijańskiego.

Podział administracyjny Ludowej Republiki Magnifikatu opiera się na gminach, z własnymi organami samorządowymi.

Władza wykonawcza spoczywa na Prezydencie Ludowej Republiki Magnifikatu wybieranym przez Najwyższe Zgromadzenie na okres dwóch miesięcy.

Władza ustawodawczo-kontrolna spoczywa na Najwyższym Zgromadzeniu.

Najwyższe Zgromadzenie ma charakter powszechny. Władzę ustawodawczą sprawują obywatele bezpośrednio.

Aktualny skład Najwyższego Zgromadzenia tworzą ugrupowania:

Parlamentlrm2
 • Partia Robotnicza (7)
 • Partia "Krzyż" (1)
 • Stowarzyszenie Dyficooliańskich Monarchistów (1)
 • niezrzeszeni (1)

Transport

Podstawowym transportem w Ludowej Republice Magnifikatu jest kolej. Łączy ona najważniejsze miasta i pozostałe jednostki administracyjne. Właścicielem kolei jest państwowe przedsiębiorstwo A. Railways.

Kolejnym, istotnym środkiem transportu jest podróżowanie koniem po szlakach drogowych łączących wszystkie jednostki terytorialne.

Mimo, że w Minecrafcie można latać państwo poleca używanie kolei i koni do podróżowania, ze względu na nawiązywanie do rzeczywistości.

Święta państwowe

 • 17 lutego - Wspomnienie Mirosława
 • Wielkanoc
 • 1 maja - Święto Pracy
 • 8 maja - Dzień założenia Partii Robotniczej
 • 18 maja - Święto Konstytucji
 • 22 listopada - Święto Proklamacji
 • Boże Narodzenie
 • 31 grudnia - Dzień Pokoju

Dołączenie

Istnieje możliwość odwiedzenia przez zainteresowanych Ludowej Republiki Magnifikatu poprzez kontakt z biurem podróży "Postęp". Informacje o biurze są zawarte na stronie internetowej Partii Robotniczej.

Kontakt do Ludowej Republiki Magnifikatu:

 • email: prmagnificat@onet.pl