FANDOM


Książę - tytuł władców feudalnych, używany w mniejszych państwach. Książę różnił się od króla tym, że nie był koronowany. Książę włada lub jest właścicielem księstwa.

Rodzaje książątEdytuj

W polskich mikronacjach spotyka się 4 rodzaje książąt:

1) (łac. princeps) Ten tytuł dotyczy władcy niepodległego państwa, np. Sarmacji, Wilkinii, Ocelandii. Do tej kategorii zalicza się też Wielki Książę

2) (łac. dux) Tytuł arystokratyczny, pochodzący pierwotnie od poprzedniego. Jako diukowie w Sarmacji i jako książęta w Scholandii i Dreamlandzie a także w Lolardii. W Baridasie, w okresie monarchii, tytuł książąt królewskich nosiło potomstwo króla Mikołaja Aleksandra Piotra. W Wurstlandii oraz Hirshbergii-Weerlandzie diuk to najwyższy tytuł arystokratyczny nadawany z ręki króla.

3) królewicz (książę krwi) - następca lub potomek panującego władcy. M.in w Cesarstwie Valhalli (tytuł Kronprinz), Sarmacji, Wurstlandii, Hirshbergii-Weerlandzie.

4) książe dystrykcyjny - w Asmanii przywódca i reprezentant (odpowiednik króla lub prezydenta) na szczeblu 3 księstw i jednego dystryktu książęcego. Zgodnie z Podziałem administracyjnym Asmanii jednocześnie w kraju panuje troje książąt/księżnych, odpowiednio: Hogwarenu, Lyanderu i Simlandu. Oprócz tego małżonek lub małżonka monarchy otrzymuje tytuł księcia lub księżnej Applenkind - dystryktu stołecznego.

Zobacz teżEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki