FANDOM


Królewski Uniwersytet Scholandii - Uniwersystet Scholandzki powstal niemal równocześnie z państwem scholandzkim. Od samego początku bowiem okazał się on potrzebny dla jego rozwoju. Jeśli państwo wirtualne traktujemy nie jak zabawę, ale jako symulację życia politycznego, społecznego i gospodarczego, a tak jest w przypadku Królestwa Scholandii, to potrzebujemy dla niej także odpowiednio wykształconej kadry polityków, dyplomatów prawników i innych specjalistów. Ponadto oświata i edukacje także należą do ważnych elementów życia każdej pełnej wspólnoty, a tym bardziej małego nawet państwa. Uniwersytet ma w nim kilka zadań:

 • Przygotować, na ile się to w krótkim czasie uda, kadry dla działalności państwowej (zwłaszcza dyplomatów, wirtualnych wojskowych, administratorów, prawników, kartografów i innych). Służą temu Wydziały:
 1. Ekonomii Wirtualnej
 2. Filozofii Nowego Świata
 3. Historii
 4. Internetowych Nauk Geograficznych
 5. Kultury Scholandzkiej
 6. Prawa i Administracji
 7. Stosunków Międzynarodowych
 8. Teologii Chrześcijańskiej
 9. Wojskowy
 • Stworzyć wszystkim, chcącym się rozwijać szanse, by w wirtualnym państwie mogli się czymś nowym zaciekawić w sensie intelektualnym i tego zacząć uczyć, by rozwinęli swoje zainteresowania. Służą temu wszystkie Wydziały i Instytuty Badawcze .
 • Dać szansę osobom twórczym, by mogły dzielić się swoją wiedzą z innymi dla pożytku większej społeczności oraz by także rozwijały swoje dydaktyczne talenty. Służą temu także wszystkie jednostki Uniwersytetu.
 • Stworzyć możliwość głębszej refleksji uczestników wirtualnego świata, a zwłaszcza wirtualnych państw nad tą młodą, a bardzo fascynującą dziedziną działalności człowieka (służy temu głównie Wydział Filozofii Nowego Świata)
 • Wybudować dodatkową płaszczyznę integracji wirtualnego narodu przez działanie instytucji wspierających "naukowo" kulturę, krajoznawstwo, dostarczających danych dla lokalnej i regionalnej twórczości artystycznej, literackiej oraz obyczajowości (Służą temu głównie Wydział Historii oraz Wydział Kultury Scholandzkiej). Te jednostki w szczególności mają za zadanie tworzyć poczucie scholandzkiej odrębności narodowej i wyjątkowości tego v-państwa i narodu, tak, jak tworzy to zawsze własna kultura i historia w świecie realnym.
 • Wesprzeć naturalne dążenie każdej społeczności do tworzenia własnych elit (poprzez m. in. studia wyższe), dostarczyć obywatelom dodatkowej motywacji do aktywnego uczestnictwa w życiu ich kraju.

StronyEdytuj

Strona Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki