FANDOM


Królewski Uniwersytet Scholandii - Uniwersystet Scholandzki powstal niemal równocześnie z państwem scholandzkim. . Dla prawidłowego rozwoju każdej wspólnoty nawet najbardziej pierwotnej, potrzebny jest postęp a postęp swój początek zawsze ma wśród inteligencji uniwersyteckiej. Uniwersytet, mimo iż osadzony w wirtualny państwie nie jest traktowany jako zabawa ale jako pełnowartościowa symulacja - symulacja życia społecznego, politycznego kulturalnego i gospodarczego. Uniwersytet nasz stawia sobie za cel przede wszystkim:

 • Kształcić – specjalistów z każdej dziedziny życia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania państwa. Służą temu Wydziały:
 1. Interdyscyplinarny Wydział Nauk Społecznych z Instytutami: Historii Scholandii, Kultury, Filozofii i Teologii.
 2. Wydział Prawa i Administracji.
 3. Wydział Ekonomii Wirtualnej
 4. Wydział Stosunków Międzynarodowych
 5. Wydział Wojskowy
 6. Wydział Politechniczny (w budowie).
 • Rozwijać – dać szansę do rozwoju każdemu kto będzie chciał się rozwijać.
 • Inspirować - dać szansę osobom twórczym, by mogły dzielić się swoją wiedzą z innymi dla pożytku większej społeczności oraz by także rozwijały swoje dydaktyczne talenty oraz dać możliwość głębszej refleksji uczestników wirtualnego świata, a zwłaszcza wirtualnych państw nad tą młodą, a bardzo fascynującą dziedziną działalności człowieka.
 • Integrować - zbudować dodatkową płaszczyznę integracji wirtualnego narodu przez działanie instytucji wspierających "naukowo" kulturę, krajoznawstwo, dostarczających danych dla lokalnej i regionalnej twórczości artystycznej, literackiej oraz obyczajowości tworzyć poczucie scholandzkiej odrębności narodowej i wyjątkowości tego v-państwa i narodu, tak, jak tworzy to zawsze własna kultura i historia w świecie realnym.
 • Wspierać - naturalne dążenie każdej społeczności do tworzenia własnych elit (poprzez m. in. studia wyższe), dostarczyć obywatelom dodatkowej motywacji do aktywnego uczestnictwa w życiu ich kraju.

I na koniec zagwarantować scholandzkim naukowcom miejsce pracy oraz środki do życia.

Cała Kadra profesorska Uniwersytetu stara się realizować te cele każdego dnia swojej przygody z nauką i kulturą dla własnej pasji jak i dla naszej v-ojczyzny.

Strona Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki