FANDOM


Król - tytuł głowy państwa o ustroju monarchicznym. Królestwo – forma monarchii, na czele której stoi król. Królestwo – państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł króla lub królowej.

Określenie pojawiło się w realnej starożytności. Królestwo nie mogło być podporządkowane innym królestwom (królestwo nie mogło być lennem), ale mogło być częścią cesarstwa.

Królestwo jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem monarchii, określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do władców chrześcijaństwa zachodniego. Jego odpowiednikiem w krajach prawosławnych jest carstwo, natomiast w islamie chanat.

Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form rządów w v-świecie.

Odpowiednikami Króla są również:

Do królestw zaliczają się min.:

Lista KrólestwEdytuj


Historyczna lista Królestw Edytuj

Tytulatury Edytuj

Tytuł królewski nosi również władca Monarchii Austro-Węgier oraz Książę Sarmacji, który jest królem Baridasu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki