FANDOMNordata (tech. Kontynent Północny) - oficjalna nazwa kontynentu położonego w północnej i północno-wschodniej części v-świata. Jeden z największych kontynentów świata wirtualnego i największy zwarty kontynent mikroświata.

Mapa Nordaty (Muratycki Instytut Map - stan na 19 czerwca 2018 roku)

MIM Mapa Nordaty 16-05-18
MapaSatNordata


Państwa

Stan na 12.05.2018

Państwa historyczne

  • Parlandia (od 2008 roku produkuje nieregularne niskie ilości postów)

Terytoria

Prawie wszystkie tereny obpp w Nordacie to terytoria upadłych państw.  

Do Nordaty zalicza się subkontynent Sambanafrykę.  

Historia

Obszar zaliczany obecnie do Nordaty. Składa się z kilku części które długo istniały poza zaznaczeniem na mapie v-świata. Wiele historii i odkryć omijało badania geograficzne i naukowe. Lecz mowa o istnieniu Nordaty jest bardzo stara. Pierwszym obszarem były wyspy Valhalli. Tak zwana wyspa Izborska lub wyspa Anarchorealisty, Obszar Carstwa Rosyjskiego, obszar historyczny zwany Gothicą, obszar Wysp Rohańskich, oraz tak zwana wyspa niemiecka lub pruska. (...)