FANDOM


Konstytucja Interlandu to najwyższe prawo w hierarchii prawnej Republiki Interlandu. Ustanawia ona samą Republikę, jej władze, prawa i obowiązki mieszkańców. Republika jest konstytucyjnie neutralnym państwem. Obecna wersja została uchwalona 29 sierpnia 2009 roku przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Interlandu. Do tej pory nie weszła jednak w życie, z powodu załączonej klauzuli: Konstytucja wchodzi w życie z dniem zamieszkania w niej piątego mieszkańca. Od 2009 roku populacja Interlandu stale utrzymuje się poniżej tego limitu. Za obowiązującą należałoby uznać konstytucję z roku 2007, jednak orzecznictwo sądowe odwołuje się do zadady podanej w przypisie: Większość postanowień niniejszej Konstytucji powinno być przestrzeganych przed jej wejściem w życie, na zasadach prawa zwyczajowego i powszechnego konsensusu.

PowstanieEdytuj

Konstytucja Interlandu jest dokumentem unikalnym ze względu na styl, w jakim została spisana, jednak jego źródeł można szukać w konstytucjach i dokumentach generalnych innych państw, a w szczególności Konstytucji RP z roku 1997 i konstytucji Passy.

Linki zewnętrzneEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki