FANDOM


Konflikt Elderlandzko-Dreamlandzki
 Wynik:Status Quo,odnowienie uni personalnej, wybór nowej królowej,zwycięstwo Daniela von Witta nad  Conradem Darosareier-Stattoterrem.                        
Data: 8 sierpnia 2017-9 sierpnia 2017
Miejsce: Królestwo Dreamlandu,Królestwo Elderlandu
Przyczyna: Abdykacja króla Alfreda ,Zerwanie Unii Personalnej Elderlandu z Dreamlandem,Despotyczne rządy Daniela von Witta
Strony Konfliktu
                        Królestwo Elderlandu
Krolestwo Dreamladnu
Dowódcy
 Daniel von Witt  Conrad Darosareier-Stattoterr ,Torkan Ingawaar

Konflikt Elderlandzko-Dreamlandzki - W dniu 6 sierpnia 2017 roku król Alfred I zrezygnował z funkcji króla Dreamlandu jednak nie abdykował w Elderlandzie co sprawiło że wieloletnia unia personalna między obydwoma państwami została zerwana.Dwa dni po abdykacji króla pełniący w tym czasie władzę regenta Conrad Darosareier-Stattoterr aby przywrócić unię personalną ogłosił odwołanie Daniela von Witta z funkcji Lorda Strażnika Koronnego,co jednak nie miało żadnego ważnejszego wpływu gdyż Elderland jest osobnym państwem z własnym prawem ,a Daniel von Witt sprawuje nadal faktyczne rządy w Elderlandzie.Cała ta sytuacja doprowadziła do wybuchu otwartego konfliktu między Elderlandem a Dreamlandem.W dniu 9 sierpnia 2017 roku na nową władczynię Dreamlandu i Elderlandu została wybrana Karolina Aleksandra która następnie wydała edykt uznający działania Conrada Darosareier-Stattoterra za nielegalne a Daniela von Witta uznała w dalszym ciągu za leganego Lorda Strażnika Koronnego.