FANDOM


KoKo (Komment Kommando) Ogranizacja założona przez kilku mieszkańców Księstwa Sarmacji (m.in. Mariana Mielonkę, Patryka Bonesa) mająca na celu humorystyczne, zarówno obiektywne jak i subiektywne komentowanie atykułów prasowych. Organizacja czasami stawała się powodem kontrowersji (m.in działalność KoKo była przyczyną wprowadzenia limitu komentarzy w Bramie Sarmackiej). Aktualnie istnieje w szczątkowej formie jako jeden z zabytków Księstwa.