FANDOM


kościół antywirtualnyKantywirtualny
Pełna nazwa kościół antywirtualny
Data założenia 15-03-2008
Miejsce założenia UKZT, [1]
Założyciel Ludwik Bourbon
Strona www http://unia-trzech-narodow.ml/forum/showthread.php?tid=402
Kościół antywirtualny powstał w Udzielnym Księstwie Zakonu Templariuszy, a założycielem jest Ludwik Bourbon. Kościół antywirtualny nie jest tak na prawdę związkiem wyznaniowym, wręcz przeciwnie - KA jest organizacją sprzeciwiającą się takim praktykom jak tworzenie wirtualnych religii lub kopiowanie realnych w celach mikronacyjnych (zabawowych). Organizacja była zarejestrowana w UKZT, ale państwo upadło. W grudniu 2017 roku Kościół Antywirtualny przejął Kamiljan Harlin i przeniósł jego siedzibę do Unii Trzech Narodów w Volkianie wprowadzając do Kościoła Antywirtualnego hierarchię.

Zasady Kościoła Antywirtualnego

Oto podstawowe zasady Kościoła Antywirtualnego:

  • Brak głów KA. (do 2018 roku)
  • Każdy wyznawca KA wierzy w wirtualnie w to, co w realu.
  • Każdy członek KA stanowczo sprzeciwia się wszelkim wirtualnym religiom.
  • Każdy członek organizacji traktuje wszelkie wirtualne wyznania jako sekty i zobowiązuje się do ich nieuznawania za słuszne.
  • Każdy członek KA przestrzega prawa.
  • KA nie posiada swoich głów kościołów, którzy duchowo przewodziliby wyznawców, np.: jeśli członkowie KA wyznają Katolicyzm, to nie mogą ustanowić głowy Kościoła Katolickiego.

Organizacja kościoła antywirtualnego

Do 2018 roku

Kościół antywirtualny, co wynikało z zasad, nie posiadał hierarchii duchownych, nie posiadał także kapłanów. Urząd zarządcy administracyjnego sprawował założyciel organizacji, a następnie wyznaczony przez niego następca. Urzędnik taki nie był wyższy jako wyznawca, jedynie zarządzał kościołem, czyli przyjmował, lub wyrzucał członków, jeśli ci nie przestrzegali zasad. Należeć do kościoła mieli prawo ci, którzy nie zatracili granicy pomiędzy światem realnym, a wirtualnym do tego stopnia, żeby jakieś gusła w przestrzeni wirtualnej uskuteczniać. Nieważne do jakiej religii przynależało się w realu, byle być jej wiernym w wirtualnym świecie i to jest najważniejszy warunek przynależności do kościoła antywirtualnego.

Od 2018 roku

Kamiljan Harlin po 4 miesiącach bycia biernym zarządcą adminstracyjnym, ożywił Kościół Antywirtualny i dodał do niego hierachię. Każda osoba wyznająca w mikronacjach swoją realną osobą może złożyć wniosek o członkostwo w KA. Zasłużeni członkowie zostają mianowi posłańcami KA i czynnie działają przeciw powstawaniu wirtualnych religii. Zaś głową Kościoła Antywirtualnego został Kamiljan Harlin. Pełni on funkcje administracyjne i prawne. Przyjmuje i wyrzuca z KA członków, ustala symbole organizacji i zmienia prawo Kościoła.