FANDOM


Katarina Puszkina (właść. Сергеевна Катарьина Пушкина) to minister bezpieczeństwa Austro-Węgier. Urodziła się w miejscowości Puszkin/Carskie Sioło w Rosjii. Absolwent politologii na uniwersytecie lwowskim. Obecnie mieszka w Galicji, we Lwowie. Pani Puszkina jest aktywną działaczką lewicową walczącą o równouprawnienie wszystkich obywateli Austro-Węgier. Zatwardziała feministka, była przewodnicząca Partii Robotniczo Chłopskej, obecnie przewodnicząca Partii Ludzi Myślących.