FANDOM


Mikropolic Allvall
Regulowany przez Mikropolitillzka Allavall Leullev
Używany w Micropolis
Grupa językowa Romańska
Kolejność zdania SVO
Podstawy słowotwórcze Arabski, Hebrajski, Hiszpański, Polski, Sanskryt
Pismo {{{pismo}}}

Język micropolitański - język który wyewoluował ze staromikropolitańskiego w wyniku mieszania się różnych kultur. Obecnie podstawy gramatyki opierają się na sanskrycie, zaś słownictwo oprócz z polskiego czerpie także z języków semickich i języka hiszpańskiego.

AlfabetEdytuj

PierwotnyEdytuj

Pierwszym alfabetem służącym do zapisu języka było pismo votutuhi (staromikr. stworzone samo z siebie), według legendy jego twórca, miał zobaczyć ogniste znaki na niebie, po czym je zanotować i ułożyć z nich alfabet. Inna teoria głosi iż przyśniły się te znaki, a jeszcze inna, że zostały dostrzeżone na skrzydłach anielskich.

Alef-bet

Pierwotny alef-bet mikropolitański

DewanagariEdytuj

Wraz z pojawieniem się hinduizmu na wyspie, zaczęto stosować do zapisu języka mikropolitańskiego pismo hinduskie. Sam język przeżył także okres silnych zapożyczeń z sanskrytu. Dzięki temu, język ma strukturę uporządkowaną. Co ciekawe, pismo wykorzystywane do zapisu mikropolitańskiego, nie musi posiadać poziomej linii nad każdą literą (matra).

Dewenagari

Wyrok skazujący na śmierć, za propagowanie buddyzmu

TajskiEdytuj

W związku z licznymi misjami organizowanych przez pomniejszych buddyjskich książąt, opracowano sposób zapisywania języka mikropolitańskiego alfabetem tajskim, co w związku z ostrym sprzeciwem Numady się nie udało.

ArabskiEdytuj

Alfabet arabski zdominował język na najdłuższy okres czasu. Wiązał się on z najazdem arabskim na wyspę. Głównymi problemami, we wprowadzeniu języka był brak dźwięków, występujących w języku mikropolitańskim, w abdżarze arabskim. Próbka tekstu:

بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى اҹلمجاورة
كإيران وتركيا وتشا۩د
 ومالي والسنغال. اللغة الשعربية هي
 أكبر فرع من فروع اللغات ال
سامية وتشبه إلى حد كҹبير، من ناحية البنية و
المفردات 
وغيرها
، لغاשت سام۩ية أخرى كالآرامية والعبرية
 والأمهرية. ۩للغة العربية أهمية قصوى لدى
 أتباع 
الديانة الإسلامية، فهي لغة مصدري التشرҹيع الأساسيين في الإسلام:
 القرآن،
 والأحاديث النبשوية المروية عن
 الرسول محمد بن عبد الله صلى
 الله عليه و سلم، ولا تتم الصلا
ة في الإسلام وعبادا۩ت أخرى 
إلا بإتقان بعض من كلمات
 هذه اللغة. إثر
 انتشار الإسلام، وتأسيسשه دولا، ارتفع
ت مكانة اللغة العربية، إذ أصبحت لغة السياسة

Komentarz:

 • Znaki nietypowe dla klasycznego arabskiego, typu ש, ۩ czy ҹ
 • Zaniechanie ortografii
 • Nikły wpływ na gramatykę

CyrylicaEdytuj

Car Mikołaj I Romanow, planował podbić wyspę, dla tego też, stworzył cyrylicę do zapisywania języka mikropolitańskiego.

Cyrylica
Аа
A (a)
Бб
Be (b)
Вв
We (v)
Гг
Gie (g)
Дд
De (d)
Ђђ
Dzie (đ)
Ее
Je (ê)
Ёё
Jo (ë)
Жж
Że (ž)
Ѕs
Dz (ẑ)
Зз
Ze (z)
Ии
I (i)
Йй
J (I krótkie) (j)
Кк
Ka
Лл
El (l)
Мм
Em (m)
Нн
En (n)
Оо
O (o)
Пп
Pe (p)
Рр
Er (r)
Сс
Es (s)
Тт
Te (t)
Уу
U (u)
Фф
Ef (f)
Хх
Cha (h)
Цц
Ce (c)
Чч
Cze (č)
Џџ
Dże (ẑ)
Шш
Sza (š)
Щщ
Szcza (ŝ)
Ээ
E (è)

Allah (Allah)

Próbka tekstu:

Корона Султанату Малего Кпаю

Nie udało to się ze względów oczywistych, Micropolis nigdy nie należało do Rosji, a sam car musiał odłożyć najazd na czas bliżej nieokreślony, z powodu Wojny Krymskiej.

ŁacińskiEdytuj

DawnyEdytuj

Alfabet micropolitański powstał na bazie łacińskiego, jednakże zawiera charakterystycznie dla siebie znaki diakrytyczne. Z uwagi na dużą trudność jaką sprawiało przyswojenie go sobie, został zreformowany.

Głoska Nazwa Znaczenie Wymowa
a Allah Bóg a
ā ātrאbka rodzaj potrawy ą
b bharat królestwo b
c cabaqo kundel s
ŋ ŋiatanq misjonarz cz
d dalat Arab d
∂akoloc ateista ś
e elenk' Grek e
ē ēcq gęś ę
ə əma owad ć
f pher ha faraon f
g gohnhn moneta g
ğ ğğ deszcz dz, dź albo dż
h hamsa niemowa niemie (rodziela samogłoski)
i iudehoc Żyd j
j jākl żonkil ż
k khalat rodzaj sukna k
l lamed słonica l
ℓabāğ łabądź ł
m maqharat wyznawca hinduizmu m
n nuhun kobieta w ciąży n
o oitopatoc pradziadek o
א camaheqq nazwa własna u
p pharten ojciec p
q qu język mandaryński h (gdy stoi na końcu wyrazu, wtedy i)
r rackoct wyznawca prawosławia r
s sakat jałmużna z
t trabaqo praca t
u hukwad wymówka u
₪ekalat liczba pierwsza sz
v varh sąsiad w
x xaqhad głowa byka ks
y ydwo mydło y
z zeel cel c
β βo nazwa własna ź

Dodanie daszku (^) nad samogłoską powoduje zmiękczenie poprzedniej litery, jeżeli jest spółgłoską, lub dodanie i, jeżeli jest samogłoską. Identycznym znakiem dla spółgłosek jest apostrof ('), po literze (słowo sinus, będzie więc zapisane jako cn'uc).

Dźwięk f, można także oddać przez zbitkę ph, przy czym, żaden wyraz nie może się zaczynać literą f. (pharby, a nie farby, ale mufka i muphka są dozwolone).

Brzmienie cz i sz oddają cx i sx.

ZreformowanyEdytuj

Alfabet zreformowany powstał w celu ułatwienia nauki języka obcokrajowcom, jego popularyzację oraz zmniejszenie analfabetyzmu.

Głoska Wymowa
a a
b b
c s
ch ć/cz
d d
e e
f f
g g
h nieme
i i
j h
k k
l l
ll j
m m
n n
ñ ń
o o
p p
q k
r r
s s
t t
u po g nieme, chyba że występuje jako ü, wtedy ł, po q niemie, w innych przypadkach jako ł/u
v w
x ks
y y/j
z s

Po q zawsze występuje u.
H występuje jako znak po d, g, k lub r, jako tak zwane h dołączające.

GramatykaEdytuj

CzasownikiEdytuj

Odmiana czasownika zależy od osoby oraz liczby rzeczownika, który nim rządi. Odmiana czasownika k - być

Mono (liczba pojedyncza) Etamono (liczba mnoga)
 1 osoba ek ekhas
 2 osoba ak ukhas
 3 osoba yk yx

RzeczownikiEdytuj

Rzeczowniki w języku micropolitańskim, maja dwa rodzaje: męski i żeński. Rzeczowniki rodzaju męskiego kończą sie spółgłoską a żeńskiego samogłoską. Rzeczownik rządzi przymiotnikiem i czasownikiem.

PrzymiotnikiEdytuj

Przymiotnik określa rzeczownik, dlatego też występuje w tym samym rodzaju co określany rzeczownik. Gradacja jest pięciostopniowa, w dodatku nie ma przeciwwskazań w stopniowaniu przymiotników typu: drewniany, metalowy.

Stopniowanie przymiotnika adurhnar - wodnisty.

 • Adhurhnar
 • Bhienadhurhnar
 • Mullbhienadhurhnar
 • Kharandhemullbhienadurhnar
 • Arjighrandhemullbhienadurhnar

Przymiotniki się stopniuje regularnie.

PrzyimkiEdytuj

Ze wzgledu na bardzo rozbudowany system przypadków, przyimki nie występują, gdyż każdy z nich, można zastąpić odpowiednią konstrukcją gramatyczną.

Tryb rozkazującyEdytuj

Tryb rozkazujący tworzy się poprzez mocniejsze akcentowanie czasownika.

WymowaEdytuj

Wymowa jest regularna.
H zawsze jest nieme.
U po q zawsze jest nieme.
U po g jest nieme, o ile nie zaznaczono go diareazą (ü).

LiczebnikiEdytuj

System liczenia jest dziesiętny, przy czym liczebniki złożone, łączy się za pomocą spójnika y, czytanego jako i. Uwaga! Przy liczebnikach nie występuje h dołączające.

Ghalat - liczba
0 - nada
1 - un
2 - dva
3 - sa
4 - va
5 - penk
6 - chete
7 - satahm
8 - bech
9 - dort
10 - cenk
11 - un y cenk
12 - dva y cenk
...
20 - dvacenk
30 - sacenk
40 - vacenk
50 - penkcenk
60 - chetecenk
70 - satahmcenk
80 - becenk
90 - dortcenk
100 - cinquvat
101 - un y cinquvat
...
121 - un y dvacenk y cinquvat
...
200 - dvacinquvat
...
1000 - sufur
10 000 - cenksufur
100 000 - cinquvatsufur
1 000 000 - mile

DzialektyEdytuj

Mimo iż używany jest głównie w Micropolis, język ten wyewoluował w trzy dialekty:

 • Karandhe
 • Mull bhen
 • Mal

Język WysokomokropolitańskiEdytuj

Język Wysokomikropolitański jest językiem oficjalnych dekretów, wystąpień, telewizji oraz prasy. Charakteryzuje go nawiązywanie do tradycji języka Staromikropolitańskiego, oraz mnogość metafor i aforyzmów. Jest także językiem wyższych klas społecznych, do czego nawiązuje jego nazwa (od wysoko urodzonych).

HistoriaEdytuj

Powstanie tego języka, wiązało się z walkami stronnictw, o kształt języka Mikropolitańskiego. Początkowo zwyciężyła frakcja popierająca język stary, później szala zwycięstwa przechyliła się na stronę zwolenników używania języka żywego. Język wysoki jest pewnym kompromisem między obiema ugrupowaniami.

Próbki tekstuEdytuj

Belle abr autoridada

Muzz abr allek:
- eta skubach nesmyslñe asparaga!

President abr Mikropolic

Komentarz:

 • skomplikowane struktury gramatyczne
 • unikanie wyrazów nowych w języku

Język StaromikropolitańskiEdytuj

Język Staromikropolitański był językiem urzędowym Micropolis przed najazdem Mogołów. Podczas okresu okupacji, nasiliła się dyglosja języka, w skutek czego jego używanie zostało zarzucone i stał się jezykiem martwym. Alty Mikropolic Allvall (Język Staromikropolitański) zachował się głównie w tekstach liturgicznych i jest używany obecnie w celach sakralnych. Język ten jest językiem stosującym skomplikowane formy gramatyczne. Próby wprowadzenia staromikropolitańskiego jako języka mówionego i urzędowego, zakończyły się niepowodzeniem, z uwagi na znaczne braki w słownictwie.

HistoriaEdytuj

Za historyczny początek języka uznaje się panowanie Jahryi. Wówczas powstał też pierwszy alfabet, przeznaczony do zapisywania języka. Największy rozkwit języka, przypada na panowanie Numady. Zaś zarzucenie jego używania, datuje się na najazd Mogołów.

Próbki tekstuEdytuj

Fragment listu:

Javorn! Gof un makaraja, ve ahalajat, abr soek. Zakat waern f saakaszwalat wuarek zczyt nak majit.
Beorn ja ystenlaja, wjan sumo ghry sem soahwaly. Cuk gry sen matratat, wpryh dek jadoh. Saleem!

Komentarz:

 • zapożyczenia z arabskiego (zakat i saleem), co wnioskuje że tekst pochodzi z okresu po najeździe arabskim
 • proces wypierania przyimków przez słówko "abr", wskazuje to na okres nasilenia dysglosji

Przyśpiewka ludowa:

Saakaszwal anhui.
Ben jok is frek dui.
An kalat sem un watahaj.
Mindeki ybret fanal aji.
Son salat umma khalaji.
An kalat sem un watahaj.

Sakaszwal.
Jok is frek nugai daal.
Ken un mat waal.
Son munat bjaar.
Sakaszwal.

Komentarz:

 • ubogość sylab, typowa dla wczesnego mikropolitańskiego
 • melodyjność języka, występująca po sprowadzeniu buddyzmu do kraju

Modlitwa Ojcze NaszEdytuj

Vis nestr, yk vall du,
sept llamo Ykkhe.
Abrvjod lad Ykkhe.
Ykykkhe vola abr ñeblle un semk.
Jlebe naje por dia da uch.
Un suadre naje vin.
Abr nuestro abr vin faern.
Un eta vuj nuestro abr pekel.
Abr bendiga u.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki