FANDOM


II Our Sound - Micronation Song Contest Edytuj

II Our Sound - Micronation Song Contest - to druga edycja konkursu, bazującego na realnej Eurowizji. Pierwszym realizatorem pomysłu konkursu piosenki był Krzysztof Poland (Królestwo Trizondalu), który obecnie wraz z Monarchią Austro-Węgier organizuje konkurs. II edycja Our Sound odbędzie się w Budapeszcie - węgierskiej stolicy Monarchii Austro-Węgier, która to wygrała I edycję konkursu, przez co zyskała możliwość zorganizowania II OSC

W Our Sound może wziąś udział każda mikronacja (niezależnie od tego, czy jest ona uznawana przez inne mikronacje). Decyduje tutylko prawidłowo przesłane zgłoszenie do konkursu. Sam konkurs polega na zgłoszeniu utworu, który został wybrany przez mieszkańców danej mikronacji.


Zasady konkursu

Regulamin II edycji konkursu Our SoundEdytuj

Art. 1 Niniejszy regulamin określa sposób organizacji i przeprowadzenia II edycji konkursu Our Sound, zwanego dalej "konkursem".

Art. 2 1. Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację. 2. Aby przystąpić do konkursu mikronacja musi zgłosić jeden utwór wybrany przez mieszkańców danego kraju. Tryb głosowania każdy kraj opracuje samodzielnie. 3. Zgłoszony utwór powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu. 4. W razie równego rozłożenia się głosów, które uniemożliwia wskazanie utworu do konkursu rozstrzyga powtórne głosowanie nad dwoma utworami z najwyższą liczną głosów.

Art. 3 1. W drugim etapie konkursu brane będą pod uwagę utwory zgłoszone przez każdy z krajów. 2. Zwycięzca zostanie wybrany na skutek przeprowadzenia głosowania w każdym państwie, które zgłosiło swój utwór do drugiego etapu. 3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób: głosujący przyzna wybranym przez siebie utworom punkty począwszy od tego, który uważa za najlepszy i tak: I miejsce - 12 punktów, II miejsce - 10 punktów, III miejsce - 8 punktów, IV miejsce - 7 punktów, V miejsce - 6 punktów, VI miejsce - 5 punktów, VII miejsce - 4 punkty, VIII miejsce - 3 punkty, IX miejsce - 2 punkty, X miejsce - 1 punkt, pozostałe - 0 punktów. 4. Informacje o wynikach głosowań krajowych zostaną przekazane komisji lub umieszczone w specjalnym dziale na stronie Monarchii Austro-Węgier, do wydzielenia którego zobowiązuje się Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 3 1. Za przebieg i koordynację konkursu odpowiada Komisja Organizacyjna, zwana dalej "komisją". 2. Komisja organizacyjna składa się z trzech członków. Jednego wskazuje pomysłodawca konkursu, a dwóch pozostałych Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, jako przedstawiciel kraju-gospodarza drugiej edycji konkursu. 3. Komisja wszelkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów. 4. Komisja współpracuje z Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, w celu realizacji konkursu.

Art. 4 1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez komisję na zakończenie koncertu finałowego konkursu, który odbędzie się po zakończeniu głosowania. 2. Miasto na terenie Monarchii Austro-Węgier na terenie którego odbędzie się koncert finałowy zostanie wskazane przez Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości do 3 marca 2011r.

Art. 5 Terminarz poszczególnych etapów konkursu zostanie przedstawiony przez komisję do 15 marca 2011r.

Art. 6 Do udzielania odpowiedzi w sprawie niniejszego regulaminu oraz jego interpretacji właściwa jest komisja organizacyjna.

Art. 7 Prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przysługuje komisji. Zgłaszanie mikronacji do konkursu Our Sound prawdobodnie potrwa do kwietnia'Głosowanie rozpocznie się w maju.'


UczestnicyEdytuj

Do II edycji konkursu do tej pory zgłosiły się 30 państw. Z czego aż 12 państw stanowią debiutanci m.in Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu która po rozpadzie podzieliła się na dwa państwa Królestwo Trizondalu i Rzeczpospolitą Sclavińską.


Lista uczestników stan na 03.05.2011r.

 1. Biedna Republika Ciprofloksji
 2. Faraonat Neb Tawi (debiut)
 3. Federacja Czarnego Kraju (debiut)
 4. Królestwo Klindii Północnej (debiut)
 5. Gaudium (debiut)
 6. Kalifat Al-Farun (debiut)
 7. Królestwo Elderlandu
 8. Królestwo Natanii
 9. Królestwo Nordii
 10. Królestwo Skarlandu
 11. Demokracja Surmeńska
 12. Królestwo Trizondalu (debiut)
 13. Królestwo Wurstlandii (debiut)
 14. Księstwo Sarmacji
 15. Monarchia Austro-Węgier (organizator konkursu)
 16. Okoczia
 17. Republika Parlandii
 18. Republika Bantu (debiut)
 19. Republika Francuska
 20. Republika Intelowa (debiut)
 21. Republika Ludowa Siedmiogrodu (debiut)
 22. Republika Tyrencji (debiut)
 23. Republika Wirtualnego Świata
 24. Państwo Kościelne Rotria
 25. Rzeczpospolita Sclavińska (debiut)
 26. Stany Zjednoczone Wysp Stołockich
 27. Sułtanat Al Rajn
 28. Wspólnota Neopolis (debiut)
 29. Zjednoczone Królestwo Samundy
 30. Zjednoczone Emiraty Chattycji i Shanii

Wyniki Edytuj

L.p. Kraj Wykonawca Tytuł piosenki Wybrano Metoda wyboru Nazwa Preselekcji Miejsce odbycia się selekcji Punkty Miejsce
01 Flagaaw.gif
Monarchia Austro-Węgier
Kati Wolf What About My Dreams .. ... 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 124 pkt..3
02 Flaga2.png
Królestwo Trizondalu
Green Day Boulevard of Broken Dreams 16 kwietnia 2011 roku Preselekcje Piosenka dla Trizondalu bd. 130 pkt. 2
03 FlagaSamundy.JPG
Zjednoczone Królestwo Samundy
Shakira Waka Waka 05 marca 2011 Preselekcje II edycja Our SoundKatabongo 137 pkt.1
04 Flagawurstlandia.png
Królestwo Wurstlandii
Emmanuel Moire Mon Essentiel 03 Kwietnia 2011 roku Preselekcje Our Song Grillgerat, Departament Kultury i Oświaty 37 pkt.20
05 USAflag.png
Stany Zjednoczone Wysp Stołockich
Oil 10 Lost in Metropolis 12 marca 2011 roku Preselekcje II Our Sound - Micronation Song Contest (Austro-Węgry) 2011 Metropolis22 pkt.23
06 Flaga elderland.png
Królestwo Elderlandu
Megadeth Symphony of Destruction 27 kwietnia 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 37 pkt.18
07 Flaga sclavinska.png
Rzeczpospolita Sclavińska
Led Zeppelin Stairway to Heaven 12 kwietnia 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 50 pkt.13
08 FlagaRF.png
Królestwo Francji
Colonel Reyer Toutes les nuits .. ... 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 37 pkt.21
09 Piotrusiovo 0.png
Republika Parlandii
Nikta Verevki 20 luty 2011 roku Preselekcje II edycja Our SoundWolf Arena, Piomar 5 pkt.27
10 Okocziaflaga.gif
Okoczia
Kabaret Ani Mru Mru Na tańce go go 22 marca 2011 roku Preselekcje Our Sound II Wiec Szoszoinów, Kayakonae 69 pkt.8
11 Gaudiumflaga.jpg
Gaudium
Within Temptation Mother Earth 07 marca 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 120 pkt. 4
12 Flaga.jpeg
Zjednoczone Królestwo Klindii i Galicji
SHINee Hello 19 lutego 2011 roku Preselekcje II Our Sound- Micronation Song Contest Austro-Węgry 2011 ETAP KRAJOWYbd. 17 pkt.25
13 Bandera2.png
Królestwo Skarlandu
Da Igual Bailar Pegados 01 marca 2011 roku Preselekcje Skarland PreseleciónPlaza de la Constitución 71 pkt.7
14 Flagaciprofloksji.png
Biedna Republika Ciprofloksji
Hakol Over Habibi Ha Layla .. ... 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 18 pkt.24
15 Flaganebtawi.jpg
Faraonat Neb Tawi
Adele Rolling in the Deep 30 kwietnia 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 59 pkt.10
16 Flaga-Natania.gif
Królestwo Natanii
Alestorm Keelhauled0 31 marca 2011 roku Wybór wewnętrzny Nazwa nieznanabd. 0 pkt.Dyskwalifikacja
17 Flaga mini.png
Republika Ludowa Siedmiogrodu
Michael Jackson Hollywood Tonight 02 maja 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 46 pkt.16
18 Flagam.jpg
Republika Wirtualnego Świata
Herreys Diggiloo Diggiley 17 marca 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 13 pkt.26
19 Intelowoflaga.jpg
Republika Intelowa
Shakira Gitana 02 marca 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 0 pkt.Dyskwalifikacja
20 Flagar.JPG
Państwo Kościelne Rotria
ks. bp Antoni Długosz Chrześcijanin tańczy 9 maja 2011 resort kultury II edycja Our SoundApostolskie Miasto Rotria 38 pkt.17
21 Flaga Konsulatu.jpg
Republika Tyrencji
Ex Deo The Final War 04 kwietnia 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 49 pkt.14
22 Flaganordiam.png
Królestwo Nordii
Glittertind Longships and Mead 30 kwietnia 2011 roku Preselekcje Nordes sång før Mikrovisjon 2011Nordheim 75 pkt.6
23 Sarmacja flaga.gif
Księstwo Sarmacji
Guns N' Roses Sweet Child O' Mine 30 kwietnia 2011 roku Preselekcje Our Sound - Głosowaniebd. 91 pkt.5
24 Flaga raj.png
Sułtanat Al Rajn
Yusuf Güney "Aşka İnat" 3 lutego 2011 roku Preselekcje Rajnan Song for Virtual WorldTeatr Narodowy im. Qasima w Al Manie 56 pkt.12
25 Bantu flag.png
Republika Bantu
Ali Kiba "Usiniseme" 26 kwietnia 2011 roku Preselekcje Maneno Ya Taifa Tamasha BantuOpera Narodowa im. Baku Taku w Kiku 48 pkt.15
26 Alfarun kalifat flag.png
Kalifat Al-Farun
Hasnaa "Shufo Shufo" 31 grudnia 2010 roku Preselekcje Farun National Music FestivalTeatr Narodowy "Raksha" w Al Ri 37 pkt.19
27 Flagchish1.jpg Zjednoczone Emiraty Chattycji i Shanii
Nelly Maqdessi "Ouf Ouf" 03 kwietnia 2011 roku Preselekcje Chattshan Ulusal Yarışma MelodyOpera Narodowa im. Khalida Bakhri w Ghafurze 57 pkt.11
28 Flaga wspólnoty2.png
Wspólnota Neopolis
Król Lew Hakuna Matata 29 kwietnia 2011 roku Komisja Nazwa nieznanabd. 33 pkt.22
29 Flaga Surmenii.png Demokracja Surmeńska
Thompson Bojna Cavoglave .. ... 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 64 pkt.9
30

Novenalaja.png
Federacja Czarnego Kraju

Ciupulenka Na gondoli 02 maja 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. 2 pkt.28
31 50px
?
 ?  ? .. ... 2011 roku Preselekcje Nazwa nieznanabd. ...

W przypadku remisu o ostatecznym miejscu decyduje położenie w tabeli dostępnej pod tą stroną: http://monarchieleben.files.wordpress.com/2011/06/wyniki-finac582u-our-sound-budapest-20112.pdf

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki