FANDOM


Hans von Lezner
Kraj zamieszkania Austro-Węgry, Rotria
Funkcje publiczne Kardynał Kamerling Rotrii
Tytuł honorowy Kardynał
Znany również jako von Lezner

Hans von Lezner- czynny polityk. Obywatel Austro-Węgier, kardynał Kościoła Rotryjsko-Chrześcijańskiego, Kardynał Kamerling, Prezes Rady Ministrów Rotrii, Nuncjusz Rotrii(ambasador) w Austro-Węgrzech.

Początki w v-świecie

Hans von Lezner przybył do v-świata 16 lutego 2007 roku jako mieszkaniec Austro-Węgier. W krótkim czasie zaaklimatyzował się i stał się osobą dość rozpoznawalną w AW. Załozył partię polityczną, którą szybko zamknął, ponieważ była ona -niesłusznie- oskarżana o propagowanie rasizmu.

Kariera polityczna

W bardzo krótkim czasie został obrany Premirem Przedlitawi. Wydał wiele ustaw i rozporządzeń. Sformował jeden z lepszych rządów w histroii CK Monarchii. Musiał odejść w atmosferze skandalu wywołanego przez oskarżenia rzucone na niego przez Miklosa Vay'a. Po tych wydarzeniach wyemigrował do Trizondalu.

Życie na uchodźctwie

Hans von Lezner zaraz po przybyciu do Trizondalu został mianowany Ministrem Spraw Zagraniczynych. Ma tym stanowisku doprowadził do podpisania pierwszej umowy w histroii Triznodalu w którym AW uznaje Trizondal i na odwrót. W krótkim czasie został ambasadorem Trizondalu w AW oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych. Jako MSW był odpowiedzialny za opracowanie projektu bazy hotelowej na v-mundial. Po połączeniu Sarmacji i Trizondalu wrócił do AW. Obecnie stosunki von Leznera z Vay'em są dobre

SKCh

Podczas tułaczki po v-świecie spotkał Victora I - Prymasa Surmeni według obrządku SKCh. Hans von Lezner ochrzcił się w tym obrządku. W krótkim czasie SKCh połączył się unią z Kościołem Austriacko-Chrześcijańskim w AW, gdzie von Lezner został arcykapłanem(zwierzchnikiem Kościoła). Po wielu reformach Hans von Lezner został arcybiskupem, Prymasem Węgier i Austrii.

Rotria

Obecnie Hans von Lezner jest kardynałem i Nuncjuszem w AW oraz

Kardynałem Kamerlingiem Rotrii.


Herb Kamerlinga Hansa von Lezner:

  • Camerlingo

Rodzina

Jedyną znaną rodziną Hansa von Leznera jest jego siostra - Maria Wiktoria von Lezner

Linki