FANDOM


Hans von Ditrich
Kraj zamieszkania Austro-Węgry
Kraj koronny Austria,Węgry
Funkcje publiczne Kanclerz,Minister Wojny
Czas przybycia październik/listopad 2005r.
Data śmierci 03.09.2007 r.


Hans von Ditrich - Pierwszy i jedyny Kanclerz Cesarstwa i Królestwa Austro-Węgier.Jeden z najlepszych Ministrów Wojny.Dokonał próby zamachu stanu.W trakcie prowadzonego postępowania,które prowadziła prokuratura popełnił samobójstwo(03.09.2007).

Czasy Kanclerza

Hans von Ditrich przybył do Cesarstwa i Królestwa Austro-Węgier na przełomie października i listopada w 2005 roku.Zamieszkał w Austrii,w Wiedniu. W wyniku dłuższej już znajomości z Franciszkiem Józefem II otrzymał stanowisko Kanclerza.

Osiągnięcia

Był współautorem pierwszej konstytucji w ówczesnym Cesarstwie i Królestwie Austro Węgier. Posiadał kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych dlatego też zaczął działać na arenie międzynarodowej zabiegając i doprowadzając do podpisania kilku traktatów o wzajemnym uznaniu,oraz rozszerzenia zasięgu znajomości władz Cesarstwa i królestwa na co raz to powiększający się v-świat.

Odejście

Po pół roku urzędowania na stanowisku Kanclerza(Szefa Rządu)w wyniku słabego zainteresowania austr-węgierskim państem Franciszek Józef II,Cesarz i Król Austro-Węgier,zdecydował o zawieszenia działalności państwa. Hans von Ditrich odszedł wtedy do Natanii i Wandystanu. W Natanii w krótkich odstępach czasu piastował stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych,Ministra Edukacji i Ministra Skarby jednocześnie będąc ambasadorem w Scholandii.

Powrót do Austro-Węgier

Powrócił do ,po zmianie nazwy,Monarchii Austro-Węgier 20 kwietnia 2007 roku. Zamieszkał tym razem w Budapeszcie. W 2 dni później,22 kwietnia,został mianowany na Ministra Polityki i Administracji w Krajach Korony Św. Stefana w powstającym rządzie premiera Victorio Mortuusa. 15 czerwca złożył dymisję ze stanowiska Ministra Polityki i Administracji.

Minister Wojny

W trzy dni po przybyciu do Monarchii Austro-Węgier Hans von Ditrich został mianowany na Ministra Wojny.Pełnił tę funkcję przez około 5 miesięcy kiedy to w dniu 9 wreześnia 2007 roku na to stanowisko powołano Pana Jaroslava Trzebiatovskiego.

Zamach stanu

W czasie rosnącego napięcia na arenie międzynarodowej,które wywołała próba atomowa Słomagromu,ówczesny Minister Wojny Hans von Ditrich dokonał próby zamachu stanu,tj. w dniu 8 sierpnia 2007 roku. Tłumaczył,iż te działania były skierowane dla dobra Monarchii by "ukryć słabość władzy" oraz "by władza była czysta". Działania te były podejmowane podczas Regencji Pana Miklosa Vaya. Tego samego dnia,tj. 8 sierpnia,Hans von Ditrich został zawieszony w obowiązkach Ministra Wojny.

Śmierć

Po powrocie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II z urlopu,mianował on Pana Victorio Mortuusa na stanowisko Prokuratora Generalnego. Prokuratura natychmiast wszczęła postępowanie przygotowawcze,którego celem było zebranie materiału dowodowego do procesu Pana von Ditricha. 2 września do Sądu wpłynął akt oskarżenia,zaś dzień później w oficjalnym komunikacie można przeczytać było,iż Hans von Ditrich popełnił samobójstwo w swoim gabinecie w Ministerstwie Wojny.

Czy wiesz że...

  • Gdyby nie długie działania prokuratury w celu odsunięcia sędziego Franka Dolasa od procesu Hans von Ditrich mógłby usłyszeć swój wyrok.
  • Działania Hansa von Ditricha na stanowisku Ministra Wojny powiększyły austro-węgierską armię do 3,6 mln żołnierzy.
  • Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II określił Hansa von Ditricha jako żołnierza,który dla armii zrobił najwięcej.
  • Premier Krajów Korony Św. Stefana ogłosił,iż powstaną dwa pomniki z podobizną byłego Ministra Wojny.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki