FANDOM


Goniec

Goniec Scholandzki jest gazetą o profilu ogólno-scholandzkim skupiającą się głównie na tematach społecznych i politycznych, zawierając komentarze i wywiady ze znanymi Scholandczykami. Gazeta ukazuje się od 17 października 2004 roku, z początku jako dwutygodnik, a później nieregularnie - z reguły po ważnych wydarzeniach w Królestwie.


Od roku 2007 "Goniec" ukazuje się po dłuższej przerwie w zmienionej formie oraz oprawie graficznej i od tego momentu datuje się tzw. "drugą serię" gazety. Na serie pierwszą złożyło się 10 numerów.


Redaktorem naczelnym jest twórca gazety Andre van Starck, który zastąpił wcześniej piastującego tę funkcję Juliusza Cezara.

Strona Gońca Scholandzkiego

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki