FANDOM


Galicja (Królestwo Galicji i Lodomerii) to region w północnej części Austro-Węgier. Jej stolicą jest Lwów. Inne ważne miasta to: Kraków, Stanisławów i Biała. Języki urzędowe Galicji to polski i ukraiński. W skład regionu wchodzi Lodomeria oraz Spisz. Galicja graniczy ze Śląskiem, Węgrami i Bukowiną.