FANDOM


Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (marzec 2018)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Józef II
Dreamland Król Karolina Aleksandra
Elderland Król Alfred
Chanat Kugarski Chan Güjük
Rotria Patriarcha Pius III
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Sebastian January I
Sarmacja Książę Robert Fryderyk I
Scholandia Król Filip Radgar Scholandzki
Surmenia Król Paulos Petrosigos
Trizondal Prezydent Adam Peterelli
Republika Muratyki Prezydent Kaspar Waksman
Związek Winkulijski Naczelnik państwa Szymon Uchastok
Konsulat Ardemii Dwoje konsuli

Michael Wolferine,

Leszek Roskohard

I Rzesza Książęca Learvén Arcyksiąże Arcadio Norbert
Carstwo Brodryjskie Car Iwan Pietrow
Republika Bialeńska Prezydent Antoni Kacper Burbon-Conti